กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ทได้รับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐาน 3 ดาว

กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ทได้รับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐาน 3 ดาว

โรงแรม กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวปี 2562 ระดับ 3 ดาว เป็นเวลา 3 ปี (2020-2022) จากมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย อีกทั้งได้เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งมอบให้แก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติด รีสอร์ทฯ ได้ดำเนินการผ่านตามเกณฑ์ของโครงการฯ และประสบความสำเร็จในการจัดการด้านปัญหายาเสพติด ตามโครงการโรงงานสีขาว จนได้รับประกาศนียบัตรโครงการโรงงานสีขาว (Drugs Free Workplace) ระดับ 1

Website: www.kataseabreeze.com
Tel: +66 (0)76 609 040-4
Facebook: www.facebook.com/kataseabreeze
Instagram: kataseabreeze

#kataseabreezeresort #familyresort #3starsresort #katabeach #phuket

โรงแรม กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ทได้รับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐาน 3 ดาวและประกาศนียบัตรโครงการสีขาว
โรงแรม กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวปี 2562 ระดับ 3 ดาว เป็นเวลา 3 ปี (2020-2022) จากมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย
โรงแรม กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ทได้รับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐาน 3 ดาวและประกาศนียบัตรโครงการสีขาว
ประกาศนียบัตรโครงการโรงงานสีขาว (Drugs Free Workplace) ระดับ 1

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.