เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต คว้า 2 รางวัลจากงาน MICE Standards Day 2019

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต คว้า 2 รางวัลจากงาน MICE Standards Day 2019

2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ภูเก็ต ประเทศไทย – นายแมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ตัวแทนผู้บริหารสูงสุดเข้าร่วมงาน ‘MICE Standards Day 2019’ และรับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ประจำปี พ.ศ. 2562 จาก ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ประธานในพิธี โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน ณ ห้องประชุมเมย์แฟร์ เอ และ บี โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา

นายแมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ (ตำแหน่งที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยนางซาบีน่า ฮอฟเตเตอร์ (ตำแหน่งที่ 1จากซ้าย) ผุ้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ของโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประจำปี ดร. อรรชกา สีบุญเรือง (ตำแหน่งกลาง) ประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
ตัวแทนผู้ที่ได้รับรางวัลร่วมถ่ายภาพหมู่ ในพิธีงานรับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย และมาตรฐานสถานที่จัด ประจำปี พ.ศ. 2562
นายแมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา รับมอบใบประกาศนียบัตรจากทางคุณนิชาภา ยศวีร์ (ขวา) รองประธานกรรมการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) ในด้านการดำเนินงานด้านการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืนจากโครงการการบริหารจัดการและป้องกันการก่อเกิดขยะจากเศษอาหาร
ตัวแทนผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรในด้านการดำเนินงานด้านการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืน ร่วมถ่ายภาพพร้อมกันบนเวที

โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา รีสอร์ทชั้นนำที่ให้บริการทางด้านสถานที่การจัดประชุมสัมมนาและงานจัดเลี้ยงครบวงจร โดยในปีนี้ ห้องประชุม ราไวย์ 1 และ ราไวย์ 2 ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม ไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ สสปน. ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในนามของทีเส็บ TCEB โดยได้ดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยทางโรงแรมฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 ห้องประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ห้อง จาก 10 ห้องประชุมของทางโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้แก่ ห้องประชุมไม้ขาวซาลอนเอ ไม้ขาวซาลอนซี ไม้ขาวซาลอนดี ลายัน 1 ลายัน 2 ราไวย์ 1 และ ราไวย์ 2 ได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยดังกล่าว

โดยมีหน่วยงานที่มีการให้บริการทางด้านการประชุมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรวมทั้งสิ้น 371 องค์กร 949 ห้องประชุม จากทั่วประเทศไทย โดยทางสสปน. ตั้งเป้า จำนวนองค์กรที่จะต้องได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ภายในปี พ.ศ. 2566 ไว้ถึง 600 แห่ง 1200 ห้องประชุมจากทั่วประเทศไทย

โดยภายในวันงานดังกล่าว นายแมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ ยังเป็นตัวแทนรับมอบใบประกาศนียบัตรจากทางคุณนิชาภา ยศวีร์ รองประธานกรรมการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) ในด้านการดำเนินงานด้านการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืนจากโครงการการบริหารจัดการและป้องกันการก่อเกิดขยะจากเศษอาหาร ซึ่งทางโรงแรมฯได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญบริษัท ไลท์บลู เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลติ้ง จำกัด ดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายนในปีที่ผ่านมา โดยเห็นผลชัดเจนและน่าประทับใจ ภายในระยะเวลา 5 เดือน ร้านอาหารแมริออท คาเฟ่ ซึ่งเป็นร้านอาหารที่ให้บริการอาหารเช้ากับแขกผู้เข้าพักภายในโรงแรม สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดซื้ออาหารโดยรวมลงได้ถึง 2% คิดเป็น 12% ต่อหัว และลดการก่อเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จากขยะลงได้ถึง 33 ตัน คิดเป็นจำนวนค่าเฉลี่ยรวมการการลดการก่อเกิดขยะจากเศษอาหารได้ถึง 32% ซึ่งสามารถทำได้สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ในการลดการก่อเกิดขยะจากเศษอาหารที่ 10%

นายแมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา กล่าวว่า “กระผมรู้สึกปลาบปลื้มและดีใจเป็น 2 เท่าตัวที่ในงานวันนี้โรงแรมของเราได้รับรางวัลถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทห้องประชุม และใบประกาศนียบัตรการดำเนินงานด้านการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืนจากโครงการเรื่องการบริหารจัดการและการป้องกันการก่อเกิดขยะจากเศษอาหาร การได้รับการประเมินตรวจสอบจากองค์กรมหาชนชั้นนำทางด้านการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการอย่างทีเส็บ TCEB ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของโรงแรมและต่อยอดธุรกิจขยายการเติบโตทางด้านบริการการจัดประชุมสัมมนาและงานจัดเลี้ยงครบวงจรทั้งในส่วนของกลุ่มลูกค้าองค์กรต่าง ๆ จากทั้งภายในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ให้บริการสถานที่จัดงานประชุมสัมมนาและงานจัดเลี้ยงครบวงจร ด้วยห้องประชุมทั้ง 10 ห้องบนพื้นที่กว่า 636 ตารางเมตรในโซนเฉพาะส่วนตัว สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้สูงสุดกว่า 450 ท่าน สถานที่จัดงานและห้องโถงด้านหน้าสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการจัดงานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานประชุม งานแสดงสินค้า งานเลี้ยงสังสรรค์หรือการจัดงานตามธีมต่างๆ นอกจากห้องประชุมและห้องแกรนด์บอลรูมขนาดใหญ่แล้ว สถานที่จัดเลี้ยงภูเก็ตแห่งนี้ยังสามารถรองรับงานแต่งงานหรืองานกาลาดินเนอร์ ตามรูปแบบที่คุณต้องการบริเวณลานสนามหญ้าหน้าชายหาดที่มาพร้อมกับวิวสุดตระการตาของทะเลอันดามัน เพลิดเพลินกับการชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองห้องพักและห้องประชุมสัมมนาได้ที่ โทรศัพท์ +66 076 338 000 หรืออีเมล์ jwphuketsales@marriott.com หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ www.jwmarriottphuketresort.co.th

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.