โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา มอบเงินทุนการศึกษาภายใต้โครงการของมูลนิธิไฮเน็ค ประจำปี 2562

โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา มอบเงินทุนการศึกษาภายใต้โครงการของมูลนิธิไฮเน็ค ประจำปี 2562

1 กุมภาพันธ์ 2562 ภูเก็ต ประเทศไทย – นายแมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิไฮเน็ค (Heinecke Foundation) แด่บุตร-ธิดาของพนักงาน ที่มีผลการเรียนดีเด่น มีความประพฤติดี ทำตนเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และ สังคม ประจำปี โดยได้มอบทุนการศึกษาทั้ง 4 ประเภทได้แก่ ประถมศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 26 ทุน ทุนการศึกษาละ 6,000 บาท ระดับเตรียมอุดมศึกษา จำนวน 5 ทุน ทุนการศึกษาละ 7,500 บาท และระดับอุดมศึกษา จำนวน 5ทุน ทุนการศึกษาละ 15,000 บาท จาก 34 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สตูล ปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครปฐม และยโสธร โดยในปี 2562 มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจำนวน 56 คน เป็นจำนวนทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 368,500 บาท

นายแมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ ผู้จัดการทั่วไป ของโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมพีธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิไฮเน็ค (Heinecke Foundation) และแสดงความยินดีแก่ตัวแทนบุตร-ธิดาของพนักงานผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว

มูลนิธิกองทุนเพื่อการศึกษา ไฮเน็ค (Heinecke Foundation) จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2543 โดย นาย วิลเลี่ยม ไฮเน็ค ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทในเครือไมเนอร์ กรุ๊ป  มูลนิธิมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสซึ่งเป็นบุตร-ธิดาของพนักงานบริษัทในเครือไมเนอร์ กรุ้ป ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของประเทศและเพื่อสร้างโอกาสที่ดีในอนาคตให้กับเยาวชนและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า มูลนิธิยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไม่เพียงแต่มีผลการเรียนดี จะต้องมีความประพฤติดี และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ด้วยเช่นกัน

Related Post

Ulthera เหนือกว่าการยกกระชับผิวด้วยวิธีอื่นอย่างไร ต้องทำกี่ครั้งถึงเห็นผล?

Ulthera เหนือกว่าการยกกระชับผิวด้วยวิธีอื่นอย่างไร ต้องทำกี่ครั้งถึงเห็นผล?

Ulthera (อัลเทอร่า) เหนือกว่าการยกกระชับผิวด้วยวิธีอื่นอย่างไร ต้องทำกี่ครั้งถึงเห็นผล? Ulthera (อัลเทอร่า) คือ เทคโนโลยียกกระชับผิวที่ทำงานโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง Focused Ultrasound ยิงลงไปใต้ผิวชั้นลึกสุด เพื่อให้ผิวเกิดการหดตัวและยกกระชับขึ้น หลังทำผลลัพธ์อยู่ได้นานถึง 1 ปี…

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.