เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกับบริษัทเจนเนอเรชั่น วอเทอร์  โครงการนำร่องนวัตกรรมผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์กลั่นจากอากาศ

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกับบริษัทเจนเนอเรชั่น วอเทอร์ โครงการนำร่องนวัตกรรมผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์กลั่นจากอากาศ

ภูเก็ต ประเทศไทย 24 มกราคม พ.ศ. 2562 – โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกับ บริษัทเจนเนอเรชั่น วอเทอร์ร่วมดำเนินการโครงการนวัตกรรมผลิตน้ำดื่มจากอากาศ ภายใต้โครงการนำร่องดังกล่าวเพื่อลดและกำจัดการใช้ขวดพลาสติกภายในโรงแรม อีกทั้งยังเป็นการลดการผลิตคาร์บอนและการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายกิจกรรมเพื่อผลลัพธ์ทางสังคมที่ยั่งยืนของบริษัทแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ได้กำหนดแผนและโครงการต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี ค.ศ.
2025 โดยบริษัทฯ ได้ให้คำมั่นสัญญาในด้านแผนงานและการทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสู่สังคมและสร้างผลลัพธ์อันยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

การจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับนวัตกรรม การผลิตน้ำดื่มกลั่นจากอากาศ ให้กับพนักงานทั้ง 900 คน
นายแมทธิว โคเร่อร์ หัวหน้าฝ่ายเทคนิคของบริษัทเจนเนอเรชั่น วอเทอร์
น้ำดื่มบรรจุขวดบริการในส่วนห้องพักแขก
น้ำดื่มบรรจุขวดบริการในส่วนการจัดประชุมสัมมนา

โดยทางโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้ร่วมกับบริษัทเจนเนอเรชั่น วอเทอร์ จัดตั้งโรงงานผลิตและบรรจุภายในพื้นที่รีสอร์ทแบบครบวงจร โดยนวัตกรรมการผลิตน้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถผลิตน้ำจากมวลความชื้นของอากาศได้ โดยระบบสามารถเปลี่ยนไอน้ำผ่านกระบวนการกรองอากาศและฆ่าเชื้อโรคระบบบำบัดน้ำด้วยโอโซน ก่อนทำการควบแน่นให้กลายเป็นหยดน้ำบริสุทธิ์และเติมแร่ธาตุต่าง ๆ ตรวจสอบและปิดบรรจุฝาขวดและฉลากวันผลิต บริการสู่ 445 ห้องพักของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง คือ โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา (จำนวน 265 ห้อง) โรงแรมเรเนอซองค์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา (จำนวน 180ห้อง) รวมถึงการจัดประชุมสัมมนาและการจัดเลี้ยง และแมนดารา สปา

โดยนในแต่ละวันเครื่องขนาดใหญ่สามารถผลิตน้ำได้ประมาณ 20 ลิตรขึ้นไป หรือ บรรจุลงขวดแก้วขนาด 500 ลิตรได้สูงถึง 4,000 ขวดต่อวัน คำนวณเป็นการลดการใช้ขวดพลาสติกได้สูงถึง 35 ตัน

โดยโครงการได้เริ่มผลิตน้ำจากการกลั่นความชื้นในอากาศดังกล่าวให้บริการแขกผู้เข้าพักภายในโรงแรมตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมีผลเป็นที่น่าพอใจ โครงการดังกล่าวได้ลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกได้กว่า 100,000 ขวด ในระยะเวลาเพียง 5 เดือนที่เริ่มต้นดำเนินงานกับทางโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมในเครือแมริออทในเขตพื้นที่ไม้ขาว โดยองค์กรได้ตั้งเป้าหมายลดการใช้ขวดน้ำพลาสติก 2 ล้านขวดภายในปี พ.ศ. 2562 สำหรับของโครงการดังกล่าวยังขยายความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งเป้าลดการใช้ขวดน้ำพลาสติก 4 ล้านขวดทั่วพื้นที่โรงแรมและรีสอร์ทในเขตภาคใต้ของโรงแรมแมริออทในเครือฯ

โดยองค์กรยังจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับนวัตกรรมการผลิตน้ำดื่มกลั่นจากอากาศ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของโครงการให้กับพนักงานทั้ง 900 คน ของโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา อีกทั้งยังบรรจุไว้ในแผนฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เกิดการตระหนักรู้และใส่ใจในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดกับพนักงาน ครอบครัว ชุมชน รวมถึงแขกผู้เข้าพักภายในโรงแรมด้วยเช่นกัน

“การหันมาดูแลใส่ใจและรักษ์โลก เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีถือเป็นความรับผิดชอบของเราทุก ๆ คน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดวิกฤติปัญหาขยะพลาสติกและยังเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก องค์กรของเราซึ่งได้ให้คำมั่นสัญญาในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จึงไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมมือกับองค์กรชั้นนำที่มีเป้าหมายเดียวกัน คิดค้น สร้างสรรค์ และนำนวัตกรรมใหม่เข้ามาปรับใช้ในองค์กร เพื่อต่อยอดแนวทางความร่วมมือทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างชัดเจน และเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบต่อไป ส่งต่อถึงรุ่นลูกและรุ่นหลานของเรา” กล่าวโดย นาย แมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ ผู่จัดการทั่วไปของโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

“ช่วงเวลาของการโต้อภิปรายในเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้ผ่านมาและผ่านไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงกำลังย่างกลายเข้ามาสู่โลกไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องตัดสินใจลงมือทำเพื่อเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทางที่ดีร่วมกัน แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ถือเป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมในการสนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะนำมาใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อธุรกิจและโลกของเรา” กล่าวโดย นายไรอัน โคเร่อร์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเจนเนอเรชั่น วอเทอร์

บริษัทเจนเนอเรชั่น วอเทอร์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2014 องค์กรชั้นนำระดับโลก ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตน้ำบริสุทธิ์กลั่นจากความชื้นในอากาศบรรจุขวดแก้วที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อทดแทนการใช้ขวดน้ำพลาสติก โดยได้รับการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

Related Post

3 ข้อดีของการเลือกเข้าพักในโรงแรมสาทรซอย 1

3 ข้อดีของการเลือกเข้าพักในโรงแรมสาทรซอย 1

สำหรับใครที่กำลังมีแพลนว่าจะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ การเลือกโรงแรมสาทรซอย 1 เป็นที่พักนับว่าเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้ทุกการเดินทางของเรา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.