เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต และโรงแรมในเครือแมริออท ร่วมกับ องค์กรระหว่างประเทศจัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลน

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต และโรงแรมในเครือแมริออท ร่วมกับ องค์กรระหว่างประเทศจัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลน

13 ธันวาคม 2561 ภูเก็ต ประเทศไทย – ตัวแทนจิตอาสา 110 ท่านจากโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในช่วงไตรมาสที่ 4 โดยร่วมกันปลูกต้นกล้าโกงกาง ณ บ้านทับปลา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,000 ต้น เพื่อการฟื้นฟูป่าชายเลนและรักษาสมดุลทางธรรมชาติ โดยกิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องด้านแผนงานและการทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสู่สังคมและสร้างผลลัพธ์อันยั่งยืนต่อสังคมของบริษัทแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ด้วยแพลตฟอร์ม Serve 360: : Doing Good in Every Direction หรือการทำกิจกรรมเพื่อผลลัพธ์ทางสังคมรอบในด้าน (N) Nurture Our World กิจกรรมการช่วยสร้างสังคมให้น่าอยู่ พนักงานในองค์กรร่วมงานจิตอาสาต่าง ๆ และ (S) Sustain Responsible Operations โครงการกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติกับบริษัทในเครือ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนทั่วประเทศไทยทั้ง 6 แหล่ง ในเขตพื้นที่ ภูเก็ต พังงา สมุย หัวหิน ระยอง และสมุทรสาคร โครงการดังกล่าวได้ริเริ่มในปี พ.ศ. 2556 และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน จิตอาสาของบริษัทในเครือแมริออทฯได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และต้นกล้าโกงกาง กว่า 82,500 ต้นทั่วประเทศไทย

คุณ ขนิษฐนี แก่นธนิษฐ (ตำแหน่งที่ 4 จากขวามือ) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา นำทีมพนักงานจิตอาสาร่วมกันปลูกต้นกล้าโกงกาง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3000 ต้น ณ บ้านทับปลา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: