โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกิจกรรม ทำความสะอาดชายฝั่งทะเลสากล

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกิจกรรม ทำความสะอาดชายฝั่งทะเลสากล

15 กันยายน 2561 ภูเก็ต ประเทศไทย – โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายฝั่งทะเลสากล ในโครงการ “International Coastal Clean Up” ภายใต้ สโลเกน ว่า #suituptocleanup ประจำปี พ.ศ. 2561 กิจกรรมนี้เริ่มขึ้นในปี 2529 โดยองค์กร “Ocean Conservancy Organization” มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณพลาสติกที่ลงสู่ท้องทะเลและรณรงค์ให้เกิดการตระหนักรับรู้ถึงผลกระทบต่อท้องทะเลและสัตว์น้ำจากการทิ้งขยะและพลาสติกในท้องทะเลและชายฝั่งทั่วโลก

นายแมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้กล่าวต้อนรับแขก พนักงาน และอาสาสมัครทุกท่าน และร่วมเก็บขยะตามบริเวณชายฝั่งทะเล หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงสัญลักษณ์และการตระหนักถึงปัญหาขยะในท้องทะเลของโลก

นายแมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้กล่าวต้อนรับแขก พนักงาน และอาสาสมัคร ณ บริเวณ หาดไม้ขาว
พนักงานและอาสาสมัคร ร่วมกันทำความสะอาดชายฝั่งทะเล ณ บริเวณ หาดไม้ขาว ในใต้กิจกรรม “International Coastal Clean Up 2018”

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: