เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต จัดการประชุมภายใต้โครงการ การเลือกใช้อาหารทะเลอย่างยั่งยืน

เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต จัดการประชุมภายใต้โครงการ การเลือกใช้อาหารทะเลอย่างยั่งยืน

ภูเก็ต ประเทศไทย 12 ธันวาคม 2560 – สภาธุรกิจทั่วโลกแมริออท ประเทศไทย ร่วมกับ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดการประชุมร่วมกับโรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล โครงการการเลือกใช้อาหารทะเลแบบยั่งยืนโดยมีหัวหน้าพ่อครัวระดับบริหารและผู้อำนายการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มจากโรงแรมในเครือแมริออททั่วเกาะภูเก็ตเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางปฎิบัติที่ดี และแสดงความมุ่งมั่นในการเลือกใช้อาหารทะเลแบบยั่งยืน ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

ในการนี้ นายโอริออล มอนทอล ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมร่วมในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายดีสมาร์ สปิดเซอร์ หัวหน้าพ่อครัวระดับบริหาร และ นายฌอน แพนตัน ประธานร่วมและผู้อำนวยการด้านความรับผิดชอบสังคม สภาธุรกิจทั่วโลกแมริออท ประเทศไทย และ กนกวรรณ์ หอมชะเอม เจ้าหน้าที่ประสานงานพื้นที่ภาคใต้ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้นำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างไอยูซีเอ็นและโรงแรมแมริออทในประเทศไทย เพื่อจัดซื้ออาหารทะเลจากแหล่งประมงที่ยั่งยืนเพื่อใช้ในร้านอาหารของโรงแรม รวมไปถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห่วงโซ่อาหารทะเล มาตราฐานและใบรับรองด้านการประมง การพิจารณาความหมายของคำว่า “อาหารทะเลยั่งยืน” และ “อาหารทะเลจากการทำประมงอย่างมีความรับผิดชอบ” และตัวอย่างชุมชนประมงพื้นบ้านขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทส่งออกอาหารทะเลสนับสนุนการประมงแบบยั่งยืน และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมสร้างยุทธศาสตร์แผนการทำงานเพื่อเลือกใช้อาหารทะเลแบบยั่งยืนภายในเครือโรงแรมแมริออท ภาคใต้

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดการประชุม ร่วมกับโรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการ การเลือกใช้อาหารทะเลอย่างยั่งยืน
นายดีสมาร์ สปิดเซอร์ หัวหน้าพ่อครัวระดับบริหาร โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา นำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างไอยูซีเอ็นและโรงแรมแมริออทในประเทศไทย
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดการประชุม ร่วมกับโรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการ การเลือกใช้อาหารทะเลอย่างยั่งยืน
หัวหน้าพ่อครัวระดับบริหารและผู้นำด้านอาหารและเครื่องดื่มจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือของแมริออทในภูเก็ตลงพื้นที่เยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน บ้านในไร่ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา และชุมชนปูดำ ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต (ภาพโดย ภูเก็ต อินเด็ค)

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงพื้นบ้านขนาดเล็กที่ทางโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา รับซื้ออาหารทะเลโดยตรง 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านในไร่ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ระยะห่าง 23 กิโลเมตร ซึ่งจัดส่งปูนิ่ม ปลากะพง และปลาเก๋าให้กับโรงแรมทุกสัปดาห์ ชุมชนประมงบ้านในไร่ขึ้นชื่อในเรื่องการทำประมงที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ภูมิปัญญาการประมงบนเรือที่ใช้เพียงแสงไฟและเลือกใช้อวนเฉพาะชนิดปลา ได้สืบต่อกันมาจนถึงคนรุ่นปัจจุบัน รวมไปถึงการสร้างข้อตกลงภายในชุมชนไม่ให้ใส่สารฟอร์มาลีน ปลาตัวเล็กที่จับมาได้จะถูกนำมาเลี้ยงในกระชังจนกว่าจะได้ขนาดพอเหมาะที่จะขาย ผลผลิตอาหารทะเลจากบ้านในไร่เมื่อถึงฝั่งมักขายหมดแบบวันต่อวัน สามารถมั่นใจในความสดและไร้สารพิษ

จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชม ชุมชนปูดำ ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต ระยะห่าง ซึ่งจัดส่งปูดำที่จับจากแหล่งอาศัยตามธรรมชาติในป่าชายเลนคลองอู่ตะเภา วิถีการประมงของชุมชนปูดำถือเป็นการทำประมงอย่างรับผิดชอบ เครื่องมือจับปูดำแบบลอบพับทรงกระบอกขนาดตา 1-2 นิ้ว ชาวบ้านพายเรือเข้าไปหาปูดำตามแพรก ตามคลองเล็กคลองน้อยในป่าชายเลน และเลือกจับปูดำเฉพาะที่มีขนาด 1.5 ขีดขึ้นไป ชาวบ้านจับ มัด ขายปูดำกันแบบวันต่อวัน จึงไม่จำเป็นที่จะต้องใส่สารกันบูด อาหารทะเลสด ปลอดสารพิษ

การประชุมหารือกับหัวหน้าพ่อครัวและผู้นำด้านอาหารและเครื่องดื่มจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือของแมริออทในภูเก็ตในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเลือกใช้อาหารทะเลแบบยั่งยืน นายดีสมาร์ สปิดเซอร์ หัวหน้าพ่อครัวระดับบริหาร โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต  รีสอร์ท แอนด์ สปา กล่าวว่า การเลือกซื้ออาหารทะเลโดยตรงจากชุมชนประมงพื้นบ้านขนาดเล็กที่ทำการประมงอย่างรับผิดชอบ ทำให้โรงแรมได้รับวัตถุดิบอาหารทะเลที่สด สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และในขณะเดียวกัน โรงแรมก็ช่วยสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้จัดซื้อหารทะเลจากชุมชนประมงท้องถิ่นและสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนโดยตรงกว่า 5.6 ล้านบาท การจัดซื้ออาหารทะเลจากชุมชนโดยตรงเช่นนี้ ถือเป็นลดระยะทางของการขนส่งอาหารทะเลให้สั้นลง นอกจากนี้ โรงแรมยังสามารถบอกเล่าเรื่องราวการแหล่งที่มาของอาหารทะเลผ่านวิถีชีวิตชาวประมง และนำมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารแนะนำประจำร้านอาหารแต่ละร้าน ภายในโรงแรมอีกด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.