ผู้ว่าฯภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด งานวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต

ผู้ว่าฯภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด งานวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต

ภูเก็ต ประเทศไทย – 29 กันยายน 2560 งานวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเกาะภูเก็ต โดยสภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย (Marriott Worldwide Business Councils Thailand) ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature) ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้กำหนดให้วันที่ 27 กันยายนของทุกปี เป็น “วันท่องเที่ยวโลก” โดยเข้าสู่ปีที่ 37 เพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่า ทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจโลก และเพื่อส่งเสริมสนับสนุน หลักและการปฏิบัติทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในจังหวัด ภูเก็ต

(ตำแหน่งที่ 1 จากซ้าย) นายริบอร์ เซกก้า ผู้อำนวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
(ตำแหน่งที่ 2 จากซ้าย) นายโอริออล มอนโทล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
(ตำแหน่งกลางภาพ) นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
(ตำแหน่งที่ 1 จากขวา) นายเพชร มโนปวิต องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักธรรมชาติ 
(ตำแหน่งที่ 2 จากขวา) นายฌอน แพนตัน ประธานร่วม สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันงานท่องเที่ยวโลก โดยภายในงานจัดให้มีการชม ภาพยนตร์เรื่องสั้น แสดงถึงผลงานที่ได้รับรางวัลระดับโลก Rockefeller Award ในด้าน Best CSR – Social Impact Partnership ผลงานยอดเยี่ยมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน – ผลลัพธ์เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ที่ได้รับจากมูลนิธิ Rockefeller และ เดอะรีซอร์ส อัลลิอันซ์ (The Resource Alliance) ต่อเนื่องด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ เกียรติลิ้มลองเมนูอาหารจานเด็ดเมนูเด็ดจากวัตถุดิบทั้งปูดำ ปูนิ่ม และปูม้า กิจกรรมอื่น ๆ อาทิ เช่น การเรียนทำอาหาร ‘Ancient Wild’ เมนูรังสรรค์จากวัถตุดิบของชุมชนปูดำ สอนโดยหัวหน้าพ่อครัวไทย เชฟธรรม จากโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และเยี่ยมชมมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ลงพื้นที่สัมผัสเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน ในตำบลไม้ขาว ร่วมทำกิจกรรม ชมการสาธิตและเยี่ยมชมโครงการการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนปูดำ เรียนรู้วิถีชีวิตของ ชาวประมงในชุมชน และต่อเนื่องด้วย ร่วมทำกิจกรรมสานเชือกเทียนถักเพื่อร้อยทำสร้อยข้อมือ ต้อนรับแขก สาธิตโดยกลุ่มกระเป๋าสานไม้ขาว หมู่ 4

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ขวา) และนายโอริออล มอนโทล (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ลิ้มลองเมนูอาหารจานเด็ดปูนานาชนิด วัตถุดิบที่ได้จากชุมชนปูดำ และชุมชนใกล้เคียง ในจังหวัดภูเก็ต
เมนูรังสรรค์ โดยหัวหน้าพ่อครัวระดับบริหาร นายดีสมาร์ สปิดเซอร์ และหัวหน้าพ่อครัวร้านอาหารไทยเชฟธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังมุ่งให้ความสำคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงาน ส่งเสริม สนับสนุนในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นอันดับต้น ๆ การท่องเที่ยวที่มีด้วยกันหลากหลายด้าน ทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงศิลปศาสตร์อาหารเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความพร้อม และขับเคลื่อนให้จังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลก ส่งเสริมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและกระจายรายได้ สร้างอาชีพไปสู่ประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์แผนพัฒนาท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงลึก หรือการท่องเที่ยวที่เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต มองหาโอกาสการเดินทางไปในที่ใหม่ ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เน้นการท่องเที่ยวชุมชนในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนใน
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวในแบบฉบับของแต่ละบุคคลและส่งต่อถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ฉะนั้นการท่องเที่ยวชุมชนจะพัฒนาก้าวหน้า และยั่งยืนได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานของทางหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน ชุมชนกล่าวโดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ยังจัดให้มีการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ด้านการจัดซื้ออาหารทะเลยั่งยืนอย่างยั่งยืน ตลอดเดือนตุลาคม โปรโมชั่นเมนูอาหารจากปูนานาชนิด ณ ร้านอาหารไทย จินจา เทสต์ อาทิเช่น ปูดำหรือปูม้านึ่งสมุนไพร ปูนิ่มผัดซอสมะขาม แกงปูหมี่หุ้น เป็นต้น สำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 076 338 000 หรืออีเมล์ fbdiningexperience@marriotthotels.com

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (กลาง) ลงพื้นสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมง ณ ชุมชนปูดำ ไม้ขาว หมู่ 3 และเยี่ยมมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ในวันงานท่องเที่ยวโลกที่จัดขึ้น

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย (Marriott Worldwide Business Councils Thailand) กับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature) ได้มีการลงนามโครงการความร่วมมือ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้พันธกิจ “จิตอาสาเพื่อการอนุรักษ์” โดยการฟื้นฟูป่าชายเลน การบริโภคอาหารทะเลจากวิถีประมงที่ยั่งยืน และการเลือกใช้สินค้าหัตถกรรมจากชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน โครงการได้ฟื้นฟูป่าชายเลนแล้วกว่า 105 ไร่ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 5.5 ล้านบาท จากการจัดซื้ออาหารทะเลยั่งยืนและสินค้าหัตถกรรม ‘สร้อยข้อมือเชือกเทียนถัก’


ผู้เข้าร่วมงานวันท่องเที่ยวโลก การเรียนทำอาหาร ‘Ancient Wild’ เมนูรังสรรค์จากวัถตุดิบของชุมชนปูดำ สอนโดยหัวหน้าพ่อครัวไทย เชฟธรรม

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต แอนด์ สปา หนึ่งในโรงแรม แนะนำยอดนิยม 2561

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต แอนด์ สปา หนึ่งในโรงแรม แนะนำยอดนิยม 2561

โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นหนึ่งในโรงแรมแนะนำยอดนิยม จากเว็บไซต์ ฮอล์ลิเดย์ เช็ค (HolidayCheck)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.