ผู้ว่าฯภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด งานวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต

ผู้ว่าฯภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด งานวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต

ภูเก็ต ประเทศไทย – 29 กันยายน 2560 งานวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเกาะภูเก็ต โดยสภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย (Marriott Worldwide Business Councils Thailand) ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature) ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้กำหนดให้วันที่ 27 กันยายนของทุกปี เป็น “วันท่องเที่ยวโลก” โดยเข้าสู่ปีที่ 37 เพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่า ทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจโลก และเพื่อส่งเสริมสนับสนุน หลักและการปฏิบัติทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในจังหวัด ภูเก็ต

(ตำแหน่งที่ 1 จากซ้าย) นายริบอร์ เซกก้า ผู้อำนวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
(ตำแหน่งที่ 2 จากซ้าย) นายโอริออล มอนโทล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
(ตำแหน่งกลางภาพ) นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
(ตำแหน่งที่ 1 จากขวา) นายเพชร มโนปวิต องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักธรรมชาติ 
(ตำแหน่งที่ 2 จากขวา) นายฌอน แพนตัน ประธานร่วม สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันงานท่องเที่ยวโลก โดยภายในงานจัดให้มีการชม ภาพยนตร์เรื่องสั้น แสดงถึงผลงานที่ได้รับรางวัลระดับโลก Rockefeller Award ในด้าน Best CSR – Social Impact Partnership ผลงานยอดเยี่ยมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน – ผลลัพธ์เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ที่ได้รับจากมูลนิธิ Rockefeller และ เดอะรีซอร์ส อัลลิอันซ์ (The Resource Alliance) ต่อเนื่องด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ เกียรติลิ้มลองเมนูอาหารจานเด็ดเมนูเด็ดจากวัตถุดิบทั้งปูดำ ปูนิ่ม และปูม้า กิจกรรมอื่น ๆ อาทิ เช่น การเรียนทำอาหาร ‘Ancient Wild’ เมนูรังสรรค์จากวัถตุดิบของชุมชนปูดำ สอนโดยหัวหน้าพ่อครัวไทย เชฟธรรม จากโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และเยี่ยมชมมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ลงพื้นที่สัมผัสเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน ในตำบลไม้ขาว ร่วมทำกิจกรรม ชมการสาธิตและเยี่ยมชมโครงการการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนปูดำ เรียนรู้วิถีชีวิตของ ชาวประมงในชุมชน และต่อเนื่องด้วย ร่วมทำกิจกรรมสานเชือกเทียนถักเพื่อร้อยทำสร้อยข้อมือ ต้อนรับแขก สาธิตโดยกลุ่มกระเป๋าสานไม้ขาว หมู่ 4

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ขวา) และนายโอริออล มอนโทล (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ลิ้มลองเมนูอาหารจานเด็ดปูนานาชนิด วัตถุดิบที่ได้จากชุมชนปูดำ และชุมชนใกล้เคียง ในจังหวัดภูเก็ต
เมนูรังสรรค์ โดยหัวหน้าพ่อครัวระดับบริหาร นายดีสมาร์ สปิดเซอร์ และหัวหน้าพ่อครัวร้านอาหารไทยเชฟธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังมุ่งให้ความสำคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงาน ส่งเสริม สนับสนุนในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นอันดับต้น ๆ การท่องเที่ยวที่มีด้วยกันหลากหลายด้าน ทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงศิลปศาสตร์อาหารเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความพร้อม และขับเคลื่อนให้จังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลก ส่งเสริมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและกระจายรายได้ สร้างอาชีพไปสู่ประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์แผนพัฒนาท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงลึก หรือการท่องเที่ยวที่เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต มองหาโอกาสการเดินทางไปในที่ใหม่ ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เน้นการท่องเที่ยวชุมชนในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนใน
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวในแบบฉบับของแต่ละบุคคลและส่งต่อถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ฉะนั้นการท่องเที่ยวชุมชนจะพัฒนาก้าวหน้า และยั่งยืนได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานของทางหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน ชุมชนกล่าวโดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ยังจัดให้มีการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ด้านการจัดซื้ออาหารทะเลยั่งยืนอย่างยั่งยืน ตลอดเดือนตุลาคม โปรโมชั่นเมนูอาหารจากปูนานาชนิด ณ ร้านอาหารไทย จินจา เทสต์ อาทิเช่น ปูดำหรือปูม้านึ่งสมุนไพร ปูนิ่มผัดซอสมะขาม แกงปูหมี่หุ้น เป็นต้น สำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 076 338 000 หรืออีเมล์ fbdiningexperience@marriotthotels.com

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (กลาง) ลงพื้นสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมง ณ ชุมชนปูดำ ไม้ขาว หมู่ 3 และเยี่ยมมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ในวันงานท่องเที่ยวโลกที่จัดขึ้น

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย (Marriott Worldwide Business Councils Thailand) กับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature) ได้มีการลงนามโครงการความร่วมมือ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้พันธกิจ “จิตอาสาเพื่อการอนุรักษ์” โดยการฟื้นฟูป่าชายเลน การบริโภคอาหารทะเลจากวิถีประมงที่ยั่งยืน และการเลือกใช้สินค้าหัตถกรรมจากชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน โครงการได้ฟื้นฟูป่าชายเลนแล้วกว่า 105 ไร่ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 5.5 ล้านบาท จากการจัดซื้ออาหารทะเลยั่งยืนและสินค้าหัตถกรรม ‘สร้อยข้อมือเชือกเทียนถัก’


ผู้เข้าร่วมงานวันท่องเที่ยวโลก การเรียนทำอาหาร ‘Ancient Wild’ เมนูรังสรรค์จากวัถตุดิบของชุมชนปูดำ สอนโดยหัวหน้าพ่อครัวไทย เชฟธรรม

Related Post

Leave a Reply