“ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ณ หาดไม้ขาว ครั้งที่ 8” เฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต

“ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ณ หาดไม้ขาว ครั้งที่ 8” เฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต

17 เมษายน 2560 ภูเก็ต ประเทศไทย – มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาวร่วมกับพันธมิตรของมูลนิธิและโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดงานประจำปีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ “ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ณ หาดไม้ขาว ครั้งที่ 8” ในวันพุธที่ 13 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 14.30 – 16.30 น. ด้านหน้าชายหาดไม้ขาว ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว จัดงานประจำปี “ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ณ หาดไม้ขาว ครั้งที่ 8” เฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
1. พันตำรวจโท นิกร ชูทอง รองผู้กำกับการปราบปราม สถานีตำรวจภูธร ท่าฉัตรไชย
2. ดอกเตอร์ ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
3. นายโอริออล มอนทอล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
4. นาวาเอก สุทธิศักดิ์ ช่วยเมืองปักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 3
5. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
6. ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายอำเภอถลาง
7. นางจุฑารัตน์ นิลหัสถ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต
8. นายโอลิน มะลิวรรณ กำนัน ตำบลไม้ขาว
9. นายวิทูร เดชประมวลพล ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ
มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว จัดงานประจำปี “ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ณ หาดไม้ขาว ครั้งที่ 8” เฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
โอริออล มอนทอล (ขวา ตำแหน่งที่ 2) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และนายกิตติพันธ์ ทรัพย์คูณ (ขวา ตำแหน่งที่ 1) ร่วมเป็นตัวแทนบริจาคเงินให้กับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยมี ดอกเตอร์ ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคดังกล่าว
มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว จัดงานประจำปี “ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ณ หาดไม้ขาว ครั้งที่ 8” เฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
นาย โอริออล มอนทอล (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมเป็นผู้อาวุโสในพิธิรดน้ำดำหัว และให้พรแก่ นางมินารี่ ดิ เคสแซอร์ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายขายจัดการประชุมและสัมมนา เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและนำสิ่งดีๆ มาให้ในวันขึ้นปีใหม่ไทยนี้

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมทำพิธีปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเลร่วมกับแขกผู้มีเกียรติภายในงาน โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ทางมูลนิธิฯและโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปา ได้จัดให้มีการปล่อยเต่าตนุ เป็นจำนวนทั้งสิ้นถึง 65 ตัวด้วยกัน โดยเต่าตนุแต่ละตัวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองวันสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย และในความเชื่อของไทย การปล่อยเต่าจะทำให้มีชีวิตยืนยาว และยังเป็นกิจกรรมที่จะร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการระดมทุนจากผู้สนใจบริจาค เพื่อนำเงินไปสนับสนุนโครงการช่วยเหลือ และอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลต่อไป

รายได้จากการบริจาคเงินในการปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติในครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ จะนำไปสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเต่าทะเลบาดเจ็บ ภายใต้การดำเนินการของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามัน และโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล โดยกองทัพเรือภาคที่3 ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชนและโรงแรมห้าดาวบริเวณหาดไม้ขาว อาทิเช่น ศวพ. ภูเก็ต (PMBC), ศูนย์วิจัยฯประมงชายฝั่ง พังงา, IUCN , โรงแรม แมริออท ภูเก็ต บีช คลับ, โรงแรม แมริออท ภูเก็ต ไม้ขาวบีช และโรงแรม อนันตราภูเก็ต วิลล่า

โดยทางมูลนิธิฯ ยังได้จัดโปรแกรมปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเลพร้อมอบรมและให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเล ต่อเนื่องในวันเสาร์ที่ 15 และอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น.โปรแกรมพิเศษที่ผู้บริจาคจะได้รับการอบรมเรียนรู้เป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์เต่าและจะยังได้รับใบประกาศนียบัตรการผ่านการฝึกอบรมจากสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ด้วยเช่นกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว หรือร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิ ติดต่อ คุณกิตติพันธ์ ทรัพย์คูณ ผู้จัดการมูลนิธิรักษาเต่าทะเล ณ หาดไม้ขาว อีเมล์ info@maikhaoturtlefoundation.org หรือโทร 089 733 8830 และสามารถเยี่ยมชมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับมูลนิธิได้ที่เว็บไซต์ http://www.maikhaomarineturtlefoundation.org

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.