โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต แอนด์ สปา ร่วม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน”

โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต แอนด์ สปา ร่วม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน”

27 มีนาคม 2560 ภูเก็ต ประเทศไทย – โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกิจกรรม ‘ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต’ เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ระหว่างช่วงเวลา 20.30 – 21.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งสารถึงคนทั่วโลกให้ตระหนักถึงภาวะโลกร้อนและการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Earth Hour เริ่มขึ้นในปี 2554 โดยองค์กร World Wildlife Fund (WWF) ที่ทำการรณรงค์กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกปิดไฟเพื่อให้โลกได้พัก สนับสนุนให้เมืองทั่วโลกมีการจัดทำนโยบาย เพื่อรักษาสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน  ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี

โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต แอนด์ สปา ร่วม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน” 60+ Earth Hour
นายโอริออล มอนทอล (ตำแหน่งขวาจากภาพ) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์ สปา ประธานในพิธิ ปล่อยเต่าทะเล ‘Lucky’ กลับคืนสู่ธรรมชาติ ท้องทะเล กิจกรรมในวัน Earth Hour ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ บริเวณชายหาดไม้ขาว
โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต แอนด์ สปา ร่วม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน” 60+ Earth Hour
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดภาวะโลกร้อน ในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟรอบโรงแรม
โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต แอนด์ สปา ร่วม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน” 60+ Earth Hour
‘Green Cocktail’ ที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับกิจกรรมลดโลกร้อน Earth Hour Day

สำหรับกิจกรรมในปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย กิจกรรม “เต่าปล่อยคืนสู่ท้องทะเล” โดยทางโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกับทางมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน การลดผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ecological Footprint) อนุรักษ์ระบบนิเวศที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกส่งผลโดยตรงถึงวงจรชีวิตของสัตว์น้ำและการสืบพันธุ์ต่าง ๆของสัตว์ทะเล โดยนายสามารถ ดำรงกุล ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมของทางโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ตได้จัดการบรรยายและให้ความรู้ทั้งในส่วนของการประชาสัมพันธ์การลดภาวะโลกร้อนและข้อมูลของมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

โดยพิธีปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเล นำโดยนายโอริออล มอนทอล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้รับความสนใจและร่วมกิจกรรมจากแขกผู้เข้าพักภายในโรงแรม โดยมีการตั้งชื่อเต่าทะเล ‘Lucky’ จากผู้เข้าร่วมงาน ก่อนทำการปล่อยเต่าทะเล Lucky ในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น.
กิจกรรมในช่วงค่ำของคืนดังกล่าว โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้ร่วมปิดไฟในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟภายในโรงแรม ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30 น. อาทิเช่น ล้อบบี้ บาร์ ทางเดินตามจุดต่าง ๆรอบรีสอร์ทที่มิใช่บริเวณทางเดินหลัก หรือป้ายไฟประดับต่าง ๆ รวมทั้งเชิญชวนให้แขกผู้เข้าพักภายในโรงแรมได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปิดไฟภายในห้องพักแขก และร่วมฟังดนตรีใต้แสงเทียน ณ ล้อบบี้บาร์ ศาลา สวัสดี และลิ้มลอง ‘Green Cocktail’ ที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับกิจกรรมลดโลกร้อน Earth Hour Day

ทางโรงแรมแมริออททั่วโลกยังจัดกิจกรรมผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดยทุกภาพกิจกรรมของงานวัน Earth Hour ที่ได้จัดขึ้นณโรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล และทวิตผ่านทางช่องทางทวิตเตอร์พร้อมติด hashtag #MIEarthHour ทุก ๆ ภาพ ทางแมริออท อินเตอร์ เนชั่นแนล จะร่วมบริจาคเงิน 1 ดอลล่าร์เข้าสู่องค์กร WWF ด้วยเช่นกัน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.