เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต ได้รับการรับรองพร้อมตราสัญลักษณ์ มาตรฐาน “SHA”

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต ได้รับการรับรองพร้อมตราสัญลักษณ์ มาตรฐาน “SHA”

มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของลูกค้าและพนักงานเป็นสิ่งที่ทางโรงแรมให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

เนื่องด้วยทางโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ประกาศเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ทางโรงแรมฯ มีความภาคภูมิใจที่จะเรียนให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน ได้ทราบว่าทางโรงแรมฯ ได้รับการรับรองพร้อมตราสัญลักษณ์ มาตรฐาน “SHA” ภายใต้โครงการที่จัดทำขึ้นโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ⁣

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ซึ่งเป็นการปรับปรุงด้านการบริการและปฏิบัติตามแนวทางป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และยังสอดคคล้องกับนโยบายและแนวทางด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของทางแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ด้วยเช่นกัน ⁣

โดยทางโรงแรมฯ มีการกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญทุกขั้นตอนการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะมาใช้บริการทุกท่าน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.