เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต คว้ารางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ระดับทอง ดีเยี่ยม

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต คว้ารางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ระดับทอง ดีเยี่ยม

23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ภูเก็ต ประเทศไทย – เพื่อเป็นการตอกย้ำในด้านแผนงานและเป้าหมายกิจกรรมเพื่อผลลัพธ์ทางสังคมที่ยั่งยืนของบริษัทแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Serve 360 platforms: Doing Good in Every Directions) ทางโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ทางโรงแรมฯได้รับการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) มีโรงแรม ผ่านการรับรอง 74 แห่ง แบ่งเป็นระดับ G ทอง 18 แห่ง G เงิน  29 แห่ง และ G ทองแดง 27 แห่ง จากรางวัลรวมทุกประเภททั้งสิ้น 352 รางวัล

โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา คว้า รางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ระดับทอง ดีเยี่ยม จาก Green Hotel Award การรับรองมาตรฐานจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน)
ตัวแทนทีมงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานของโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมถ่ายภาพพร้อมโล่รางวัล G-Green กับทางผู้จัดการทั่วไป นายจอร์จ วารุกีซ (ตำแหน่งที่ 4 จากซ้าย)

นายจอร์จ วารุกีซ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ตัวแทนผู้บริหารสูงสุดของทางโรงแรมฯ เข้าร่วมงาน ‘Green Hotel Award 2019’ รับมอบโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ พร้อมเกียรติบัตร ระดับทอง ดีเยี่ยม โดยเป็นการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2562 จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

นายจอร์จ วารุกีซ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา กล่าวว่า “กระผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ได้ที่เป็นตัวแทนเพื่อพนักงาน รับมอบโล่สัญลักษณ์ G-Green Hotel ระดับทอง ดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ทางองค์กรตระหนักถึงความสำคัญในด้านของการบริหารจัดงานสิ่งแวดล้อมและยึดถือปฏิบัติเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญตั้งแต่แรกเริ่มของการดำเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบันและจะดำเนินการพัฒนาแผนงานและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการรับรองมาตรฐานดังกล่าวฯ ยังเป็นเครื่องมือตรวจสอบ แนะนำแนวทาง และชี้วัดถึงความสำเร็จในการที่ทางโรงแรมทุ่มเทและมุ่งมั่นในการเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและมาตรฐานระดับสากลได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

ผลงานโครงการที่โดดเด่น ในด้านการบริหารจัดงานโรงแรมทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงแรม ประกอบไปด้วยโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โครงการร่วมกับหน่วยงาน Generation Water ในการผลิตน้ำบริสุทธิ์จากอากาศ โครงการในด้านการป้องกันและลดขยะจากเศษอาหาร โครงการรณรงค์ให้กับผู้ใช้บริการในโรงแรมร่วมสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน กิจกรรมของทางมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว โครงการการจัดซื้อจัดจ้างและการเลือกใช้วัตถุดิบและสินค้าจากชุมชนในท้องถิ่นเพื่อลดการสร้างคาร์บอนมอนออกไซด์ มลภาวะทางอากาศจากการขนส่ง โครงการ ‘งดใช้หลอด’ ทั้งในส่วนของโรงแรมและพนักงาน เป็นต้น

#serve360 #MarriottInternational #jwmarriottphuket

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.