ททท. จัดงาน  Indian Wedding Symposium & B2B Session 2019  ณ เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต

ททท. จัดงาน Indian Wedding Symposium & B2B Session 2019 ณ เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต

21 มิถุนายน 2562 ภูเก็ต ประเทศไทย – นายแมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ให้การต้อนรับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการจัดงานแต่งงานแบบอินเดีย โดยมี นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Indian Wedding Symposium & B2B Session 2019 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.. 2562  โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงาน Indian Wedding Symposium & B2B Session 2019 ณ โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ส่งเสริมศักยภาพการจัดงานวิวาห์อินเดีย ในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่
ภาพเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา นายแมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา นางสาวกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และ แปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายอิศรา สถาปนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวเดลี ประเทศอินเดีย
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงาน Indian Wedding Symposium & B2B Session 2019 ณ โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ส่งเสริมศักยภาพการจัดงานวิวาห์อินเดีย ในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่
วิทยากรรับเชิญในหัวข้อสนทนา Bride & Groom make Andaman Bloom
20 ผู้ประกอบการ Wedding Planners จากประเทศอินเดีย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงาน Indian Wedding Symposium & B2B Session 2019 ณ โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ส่งเสริมศักยภาพการจัดงานวิวาห์อินเดีย ในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่
Mandap พิธีจัดงานแต่งงานแบบอินเดีย ณ โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงาน Indian Wedding Symposium & B2B Session 2019 ณ โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ส่งเสริมศักยภาพการจัดงานวิวาห์อินเดีย ในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่

โดยมีนางสาวชลดา สิทธิวรรณ ผู้อำนวยการ ทททสำนักงานมุมไบ นำเสนอข้อมูล Products update ภาพรวมด้านการจัดงานแต่งงานอินเดียในประเทศไทย รวมทั้งความสำคัญของตลาดแต่งงานอินเดีย โดยภายในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อ“Bride & Groom make Andaman Bloom” เรียนเชิญวิทยากรที่มากประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมแต่งงานอินเดีย ได้แก่ Mr. David Barret, Consultant the Slate, Ms. Garima Kumar, Director- Weddings by Garema Kumar, Ms. Prerna Khullar, Director – Eventzinspired และ นายอิศรา สถาปนเศรษฐ์ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนิวเดลี ร่วมเสวนาและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน แต่งงานอินเดีย เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรม โอกาสทางการตลาด ศักยภาพของประเทศไทยและการเตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการด้านการจัดงานแต่งงานอินเดีย ต่อเนื่องด้วยกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในไทยและผู้ประกอบการอินเดีย (Table Top Sale) เพื่อให้ 20 Wedding Planners จากประเทศอินเดีย เปิดโอกาสเจรจาธุรกิจร่วมกับ 25 Thai Service Providers จากผู้ประกอบการธุรกิจและบริการด้านการจัดงานวิวาห์อินเดียในประเทศไทยโดยตรง เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ นำเสนอ Beach Wedding Destination โดยนำผู้ประกอบการอินเดียสำรวจความพร้อมสินค้าและบริการด้านการจัดงานแต่งงานอินเดียในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเชื่อมโยงพังงาและกระบี่ เพื่อสร้างการรับรู้และกระจายพื้นที่จัดงานมายังเมืองหลักและเมืองรองในภาคใต้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนการเดินทางจากการเปิดบินตรงของสายการบิน Indigo และ Go Air จากอินเดียมาภูเก็ต

สำหรับจุดหมายปลายทางหลักของประเทศไทยที่เป็นที่นิยมของคู่แต่งงานอินเดียแบ่งเป็น ประเภท คือ Beach Destination ได้แก่ พัทยา หัวหิน สมุย ภูเก็ต เขาหลัก และ City Destination กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ โดยในปี พ.. 2562 ทททสามารถสร้างรายได้จากการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวด้านการจัดงานวิวาห์แบบอินเดียในประเทศไทย กว่า 500 ล้านบาท โดยในปี พ.. 2563 ทททตั้งเป้ารายได้ 700 ล้านบาทจากจำนวน 70 คู่ การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้เจรจาธุรกิจโดยตรง เพิ่มคู่ค้ารายใหม่ เกิดการขยายพื้นที่จัดงานแต่งงานในคู่รักอินเดีย ยังก่อให้เกิดการกระจายจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้สู่ท้องถิ่นในประเทศไทยด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: