โรงแรมอินดิโก้ เพิร์ล ร่วมรณรงค์โครงการขยะรีไซเคิล

นางสาวจิตรานุช เกตศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมอินดิโก้ เพิร์ล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า ทุกคนควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมบ้างในระดับหนึ่ง หลายๆประเทศต้องช่วยกันร่วมมือปฏิบัติ เพื่อช่วยกันลดปัญหาขยะในโลก ถ้าต้องการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังในการลดขยะ ควรปรับปรุงอุปนิสัยของตนเองในแต่ละวัน เพื่อเป็นการฝึกฝนที่ดี เช่นเดียวกับคนในกลุ่มและในชุมชน ทั้งนี้โรงแรมเลือกรณรงค์การลดขยะด้วย 4Rs ได้แก่ ลดการใช้, ใช้ซ้ำ, นำกลับมาใช้ใหม่ และมีความรับผิดชอบ โดยได้เริ่มการปฏิบัติแล้ว และมีเป้าหมายคือการแนะนำแนวทางใหม่ให้กับพนักงานนำขยะกลับมาใช้ซ้ำ โดยไม่ได้แสดงให้เห็นแค่เพียงการช่วยลดปริมาณของขยะเท่านั้น หากแต่ยังช่วยประหยัดทางด้านการเงินและสิ่งที่ได้รับจากการแนะนำยังเป็นมาตรการในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

พร้อมกันนี้สิ่งที่สำคัญมากคือการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนเข้าร่วมโครงการให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ เพื่อที่จะรณรงค์ให้คนหันมาสนใจ โดยแสดงให้สมาชิกในกลุ่มและชุมชนได้เห็นถึงภัยคุกคามจากธรรมชาติ ที่เป็นผลจากการที่ขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ช่วยกันรณรงค์จะทำให้เสียค่าเสียหายในระยะยาวต่อธุรกิจในชุมชนและชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงได้วางโครงการปฏิบัติและแนะนำ ควบคู่ไปกับสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ ไม่ว่าจะเป็นรีไซเคิลกระป๋องพลาสติก, กระดาษ, กล่องใส่หมึกพิมพ์, ขวดพลาสติก, เศษอาหารและน้ำมันทอดที่ใช้แล้ว นำไปขายตลอดจนทำสวนปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติ และผลิตปุ๋ยจากธรรมชาติใช้เองทำขบวน การรีไซเคิลน้ำที่สกปรกให้สะอาด โดยผ่านบ่ออ็อกซิเดชั่น และถังเอ็นไซม์ก่อนที่จะปล่อยทิ้ง ในขณะที่คุณภาพของน้ำต้องผ่านการทดสอบทุกๆสองเดือน โดยผ่านการรับรองรองจาก รัฐบาลก่อนถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ

นอกจากนี้ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมอินดิโก้ เพิร์ล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตกล่าวด้วยว่า การนำสบู่และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมาใช้ในสปาและห้องพักของในโรงแรม รวมทั้งสารเคมีที่ใช้สำหรับซักผ้าและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการรับรองโดยประชาคมยุโรปหรืออียู ส่วนโครงการที่กำลังจะปฏิบัติอยู่ในขณะนี้คือรีไซเคิลเศษผักและผลไม้โดยการนำไปทำปุ๋ยชีวภาพรีไซเคิลเศษอาหารทั้งหมดโดยนำไปให้ฟาร์มเลี้ยงหมู รีไซเคิลเศษน้ำมันเครื่องยนต์ทั้งหมดที่เหลือใช้จากการผลิตจากโรงแรม โดยส่งให้บริษัทสำหรับรีไซเคิลเพื่อที่จะนำกลับมาใช้ใหม่เชิญชวนให้พนักงานโรงแรมทุกคนนำเศษพลาสติก, กระป๋อง และแก้วมาขายที่โรงแรมตลอดจนให้คำแนะนำการใช้ถังขยะรีไซเคิลในบริเวณรอบๆ ชุมชน ที่มีส่วนดึงดูดให้ประชาชนหันมาช่วยกันรีไซเคิลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ดีผู้บริหารโรงแรม มีแนวคิดผลักดันให้เป็นโครงการนำร่องหรือให้มีหลักสูตรของการเรียนการสอน เกี่ยวกับความสำคัญของการรีไซเคิลและการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และโปรแกรมต่างๆเหล่านี้กำลังอยู่ในการดำเนินการและได้รับผลดี รวมทั้งยังได้รับข้อเสนอแนะกลับมาจากพนักงานโรงแรมและประชาชนจากชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดวางถังขยะสีต่างๆบริเวณด้านหลังโรงแรม ปรากฏว่าพนักงานนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปร่วมมือและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นอย่างดี คือสามารถคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้งตลอดจนขยะที่เป็นพิษ ทำให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

และในอนาคตผู้เข้าพักในโรงแรมสามารถร่วมรณรงค์การรีไซเคิลได้โดยอ่านคู่มือที่วางในห้องพัก รวมทั้งสามารถชมโครงการรีไซเคิลในโรงแรมเช่น การทำสวนด้วยปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติที่กำลังเริ่มมีผลงานที่น่าพอใจ และเป้าหมายที่ดำเนินการอยู่ ไม่เพียงแต่แสดงให้พนักงานได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงลูกค้าที่มาจัดประชุมหรือสัมมนาว่าสามารถใช้ขยะพลาสติก, กระป๋อง หรือขวดที่เหลือใช้ นำกลับมารีไซเคิลเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมสนุกๆหรือใช้ประดับเวทีตามงานต่างๆ ที่มีแนวคิดที่สอดคล้องตรงกันด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.