ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาว บีช บริจาคน้ำหมักชีวภาพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาว บีช
ภาพจากซ้ายไปขวา: โสภา ทองคณทา – หัวหน้าฝ่ายบัญชี, อรรณพ เพชรเจริญ – ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, อัศวิน มะอินทร์ – เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต, มร.ไซม่อน มอร์เล่ย์ – ผู้จัดการทั่วไป, ภูษิต พฤกษารัตน์ – รองผู้จัดการทั่วไป, สุรสิทธิ์ ตั้งหมั่น – เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาว บีช นำโดย มร.ไซม่อน มอร์เลย์ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยทีมบริหาร ได้บริจาคน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 500 ลิตร ให้กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต เพื่อสนับสนุนโครงการ “อีเอ็ม เพื่อประชาชน 84 หมื่นลูก 84 หมื่นลิตร พิชิตน้ำเสีย” ของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ทั่วประเทศและช่วยบรรเทาปัญหาของพี่น้องชาวไทยพื้นที่ประสบภัย 22 จังหวัด ในพื้นที่ภาคกลางต่อไป

Related Post

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบ 5 ปี ของโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.