ทต.ราไวย์ร่วมประชุมหารือเรื่องปัญหาการก่อสร้างอาคาร

ทต.ราไวย์ร่วมประชุมหารือเรื่องปัญหาการก่อสร้างอาคาร

8V1A2578

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือกรณีภาคเอกชนจะมาลงทุนโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นจำนวนหลายราย แต่ติดปัญหาการก่อสร้างอาคารสูงสุดได้ไม่เกิน 23 เมตรในพื้นที่บริเวณที่ 8 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมทั้ง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 ทั้งนี้เพื่อขอความเห็นในการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมี นาย อรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นาย อรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์
นาย อรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์
นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

 

นายประเจียด กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อหารือในเบื้องต้นเกี่ยว ประเด็นปัญหาในเรื่องของประกาศกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมทั้ง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 โดยเฉพาะในเรื่องความสูงในโซนที่ 8 ตามประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ ซึ่งกำหนดไว้ที่ 23 เมตร จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมาหารือว่า จะมีการดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร เนื่องจากมีนักลงทุนจำนวนหนึ่งได้มาหารือในเรื่องดังกล่าว เพระต้องการเข้ามาลงทุนแต่ติดปัญหาเรื่องของความสูงในการก่อสร้างอาคาร ซึ่งหากเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เหมาะกับสภาพความเป็นจริงจะได้ให้ทางหอการค้าภูเก็ต ผลักดันผ่านทาง กรอ. ในการขอปรับปรุงแก้ไขประกาศดังกล่าวต่อไป รวมทั้งในส่วนของจังหวัดเองก็ได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อเข้ามาปรับปรุงประกาศดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการต่ออายุของประกาศฉบับดังกล่าว เพื่อบังคับใช้ต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.