ประชุมเตรียมพร้อมจัดกิจกรรม Go-Eco Phuket ครั้งที่ 2

ประชุมเตรียมพร้อมจัดกิจกรรม Go-Eco Phuket ครั้งที่ 2

Go Eco Phuket เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการดำน้ำ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล (ดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล) หรือ Go-Eco Phuket ณ ห้องประชุม ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Go Eco Phuket

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Go-Eco Phuket ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2556 ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะประสานงานให้มีการบันทึกสถิติโลกลง Guinness Book of World Records เพื่อเป็นการช่วยเชิญชวนให้มีคนมาร่วมกิจกรรมมากขึ้น และก่อนวันงานจะมีการจัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ภายใต้ชื่อ “จิตอาสา Go-Eco Phuket” นอกจากนี้ ในการประชุมยังได้นำเสนอกิจกรรม Go-Eco Phuket ครั้งที่ผ่านมา โดยผู้บริหารบริษัท PADI นำเสนอแนวคิดและกิจกรรม Go-Eco Phuket ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 รวมถึงสรุปกิจกรรม ปัญหา และอุปสรรคในครั้งที่ผ่านมาด้วย

สำหรับโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล หรือ Go-Eco Phuket ครั้งที่ 2 จะมี 2 กิจกรรมหลัก คือ อาสาสมัครไปทำดำน้ำเก็บขยะในทะเล ที่เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย และเกาะเฮ และทำกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะที่หาดป่าตอง กะตะ กะรน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างจิตสำนึกการท่องเที่ยวทางทะเล พร้อมทั้งเพื่อให้เข้าใจถึงการท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่าในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลอดจนส่งเสริมหรือเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในธุรกิจดำน้ำของจังหวัดภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.