รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย

รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยของส่วนราชการ ภายใต้โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ เพื่อสนับสนุนให้ส่วนราชการมีการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยของส่วนราชการ ภายใต้โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ เพื่อสนับสนุนให้ส่วนราชการมีการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ตนายนิสิต จันทร์สมวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยของส่วนราชการ ภายใต้โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีนายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายณัฐกฤษณ์  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยของส่วนราชการ ภายใต้โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดภูเก็ตที่จะให้ส่วนราชการได้มีการดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเฉพาะวัสดุของใช้ที่ส่วนราชการนำกลับมาใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็นเงิน เพื่อลดการทิ้งวัสดุเหล่านั้นให้กลายเป็นขยะ และหากได้มีการบริหารจัดการที่ดี นอกจากจะลดปริมาณขยะในสำนักงานได้แล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหล่านั้น และจะเป็นแบบอย่างให้กับประชนได้นำวิธีการนี้ไปปฏิบัติการ ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อสนับสนุนให้ส่วนราชการมีการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs สร้างความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในเรื่องสถานการณ์ขยะมูลฝอย กระบวนการแยกและเก็บกักขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดภูเก็ตในการจัดเก็บขยะมูลฝอยรูปแบบใหม่

นาย นิสิต กล่าวว่า การรณรงค์จัดเก็บขยะในจังหวัดภูเก็ตถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะของจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มปริมาณของขยะเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ซึ่งการกำจัดขยะของจังหวัดภูเก็ตจะใช้วิธีการฝังกลบและใช้การเผาของเตาเผาขยะของเทศบาลนครภูเก็ตทั้งหมด  ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาในเรื่องของเตาเผาถ้ามีการซ่อมบำรุงหรืออุปกรณ์ชำรุดก็จะทำให้มีปริมาณขยะตกค้างอยู่บ้าง  แต่ถ้าทุกครัวเรือหรือสถานประกอบการ และสถานที่ราชการไดมีการร่วมกันคัดแยกขยะก็จะช่วยลดปริมาณขยะในจังหวัดภูเก็ตได้เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 2 โดยจะมีวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาแนะนำให้ความรู้แก่ส่วนราชการเพื่อนำไปปฏิบัติใช้ในอนาคตต่อไป

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.821567887918207.1073741850.136367659771570]

Related Post

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

ร้านอาหารญี่ปุ่น เจ้าของรางวัลเหรียญทองแชมป์เทนด้ง 8 สมัยซ้อนจากประเทศญี่ปุ่น การันตีความอร่อยด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมามากกว่า 135 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.