นายสาวิตร เกตุโรจน์ ผู้บริหารเอ็มเมอรัลด์ฯ ยัน “เพราะทำถูกกฎหมายจึงมาได้ถึงวันนี้”

นายสาวิตร เกตุโรจน์ ผู้บริหารเอ็มเมอรัลด์ฯ ยัน “เพราะทำถูกกฎหมายจึงมาได้ถึงวันนี้”

นายสาวิตร เกตุโรจน์ ผู้บริหารเอ็มเมอรัลด์ฯ ยัน "เพราะทำถูกกฎหมายจึงมาได้ถึงวันนี้"

วันนี้ (7 มีนาคม 2559) บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ได้จัดงานแถลงข่าวเพื่อชี้แจงข้อมูล กรณีถูกกล่าวหาจากกลุ่ม ผู้รักชื่อเสียงจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ดังนี้

​บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย และเคารพสิทธิของประชาชน รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้ง พรบ.สิ่งแวดล้อม, พรบ.ผังเมือง และ พรบ.ควบคุมอาคาร บริษัทฯ มีโครงการที่พัฒนาในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ รวมทั้งหมด 7 โครงการ และโครงการที่ถูกกล่าวหา 3 โครงการ คือ

1. โครงการ The Emerald Nirvana Kalim ไม่ใช่โครงการ Emerald Development Group ซึ่งเป็นชื่อของบริษัทฯ ประเด็น 2 ประเด็น คือ

นายสาวิตร เกตุโรจน์ ผู้บริหารเอ็มเมอรัลด์ฯ ยัน "เพราะทำถูกกฎหมายจึงมาได้ถึงวันนี้"
The Emerald Nirvana Kalim

1.1 เรื่องเอกสารสิทธิ บริษัทฯ ซื้อที่ดินต่อจากผู้ขาย และได้ทำการตรวจสอบที่ดิน น.ส. 3ก. ทั้ง 5 แปลง ที่แบ่งแยกไปทำโครงการต่างๆ ได้แก่ โรงแรม, ที่พักอาศัย รวมถึงวิลล่า
มีการตรวจสอบ สค.1 ที่ครอบครอง โดยนายสัน สเน่ห์ ซึ่งออกเอกสารสิทธิเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2494 ก่อน พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และปัจจุบันทายาทของเจ้าของ สค.1 ยังมีชีวิตอยู่และได้นำมาเป็นพยานบันทึกต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ดินแล้วว่าเป็น สค. 1 ในพื้นที่ดังกล่าวจริง ส่วนเรื่องจำนวนเนื้อที่ ได้สอบถามกับทายาท พบว่า การแจ้งจำนวนพื้นที่ต่ำไว้ เพื่อประหยัดภาษีท้องที่สมัยก่อน แต่การทำไร่ทำสวนก็ทำมากกว่าเป็นปกติ พอมาออกเอกสารก็แจงแนวเขตตามที่ครอบครองจริง และที่ดินข้างเคียงก็รับทราบ เจ้าหน้าที่จึงได้ออกเอกสารสิทธิให้เป็น น.ส.3ก ดังกล่าว ออกให้มาตั้งแต่ พ.ศ.2539 เป็นเวลากว่า 20 ปี

1.2​ เรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง บริษัทฯได้ปรับปรุงพื้นที่ภายใต้หลักวิศวกรรมและส่งผลกระทบน้อยที่สุด บริษัทฯได้ยื่นขอและได้รับใบอนุญาตก่อสร้างกำแพงกันดินจากเทศบาลป่าตอง ออกให้เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 และก่อสร้างแล้วเสร็จไปเรียบร้อย ในส่วนของวิลล่า จำนวน 8 หลัง บริษัทฯ ได้ยื่นแบบขออนุญาตผ่านเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเริ่มต้นก่อสร้าง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่พบว่ามีบางส่วนที่ระดับความสูงเกิน ก็ไม่ได้นำไปพัฒนาอะไร รักษาไว้เป็นพื้นที่สีเขียว กรณีกล่าวหาว่ามีการขุดถมดิน หากดูจากแบบที่จะทำการก่อสร้างพบว่า เป็นการส่ร้างอาคารที่ใช้พื้นที่ขุดดินออกน้อยมาก เพราะออกแบบให้สอบคล้องกับสภาพพื้นที่จริง และตั้งใจให้ทั้งโครงการออกมาในรูปแบบเป็นการอยู่อาศัยอิงธรรมชาติให้มากที่สุด

1.3 เรื่องการขายและการโฆษณาชวนเชื่อนั้น บริษัทฯ ไม่ได้ถูกฟ้องร้องแต่อย่างใด รวมถึงทางบริษัทฯ ก็มีการสื่อสารที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด ถึงความคืบหน้าในการทำงาน

​2. โครงการ The Emerald Terrace Condo Patong ตั้งอยู่ถนนพระบารมี (บริเวณหลังธนาคารออมสิน) บริษัทฯ มีการออกโฉนดห้องชุด (อช.) ให้กับลูกบ้านและได้โอนไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ปรากฏ การร้องเรียนใดๆ เรื่องเอกสาร และการออกเอกสารมีคณะกรรมการกลางของจังหวัดตรวจสอบหลายฝ่าย รวมถึงเทศบาลป่าตอง ต้องตรวจสอบมาตรฐานอาคารด้านต่างๆ และบริษัทฯ ก็ผ่านการตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อย
​บริษัทฯ ไม่เคยนำพื้นที่ดาดฟ้ามาทำเป็นห้องพักขายคอนโดตามที่กล่าวหา เพราะการออกเอกสารโฉนดห้องชุด หากก่อสร้างไม่ตรงกับแบบขออนุญาตก็ไม่สามารถทำได้อยู่แล้ว

นายสาวิตร เกตุโรจน์ ผู้บริหารเอ็มเมอรัลด์ฯ ยัน "เพราะทำถูกกฎหมายจึงมาได้ถึงวันนี้"
The Emerald Terrace Condo Patong

​3. โครงการ The Emerald Central Condo บริษัทฯ ทำการก่อสร้างตรงตามแบบแปลนทุกประการ และเป็นอาคารเพื่ออยู่อาศัย 7 ชั้น ทั้ง 2 อาคาร หากคำนวณตามความสูงของกฎหมาย ก็ถือว่ายังไม่เกินเพราะปกติ ความสูงอาคารไม่เกิน 23 เมตร ซึ่งแต่ละชั้นของอาคาร สูงเพียง 3 เมตร รวม 7 ชั้น สูงเพียง 21 เมตร บริษัทฯ มีการปรับแบบระเบียงอาคารเพียงบางส่วนเพื่อไม่ให้กระทบกับแนวเขตที่ดิน รวมถึงอาคารก็มีระยะร่นที่ถูกต้องตามใบอนุญาต ทุกประการ

นายสาวิตร เกตุโรจน์ ผู้บริหารเอ็มเมอรัลด์ฯ ยัน "เพราะทำถูกกฎหมายจึงมาได้ถึงวันนี้"นายสาวิตร เกตุโรจน์ ผู้บริหารเอ็มเมอรัลด์ฯ ยัน "เพราะทำถูกกฎหมายจึงมาได้ถึงวันนี้"
The Emerald Central Condo


​ในการร้องเรียนครั้งนี้ จึงเชื่อว่าน่าจะมีเบื้องหลังอย่างแน่นอน เพราะบริษัทฯ เคยมีกลุ่มบุคคลทั้งในเครื่องแบบจากส่วนกลาง และคนในพื้นที่ที่ร่วมมือกัน ข่มขู่ และเรียกรับผลประโยชน์จากทางบริษัทฯ และหากบริษัทฯไม่รีบดำเนินการเคลียร์เงินให้ก็จะดำเนินการลงข่าวให้เกิดความเสียหายในธุรกิจ ซึ่งตอนนี้ บริษัทฯ มีข้อมูลและอยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว

นายสาวิตร เกตุโรจน์ ผู้บริหารเอ็มเมอรัลด์ฯ ยัน "เพราะทำถูกกฎหมายจึงมาได้ถึงวันนี้"
นายสาวิตร เกตุโรจน์ ผู้บริหารเอ็มเมอรัลด์ฯ

นายสาวิตร เกตุโรจน์ ผู้บริหารเอ็มเมอรัลด์ฯ ยัน "เพราะทำถูกกฎหมายจึงมาได้ถึงวันนี้"

​ด้านผู้บริหารเอง คือ นายสาวิตร เกตุโรจน์ ยืนยันว่า ทำธุรกิจด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย และเคารพสิทธิของส่วนรวมมาโดยตลอด ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยใดๆ ในตลอดชีวิต และขอให้กลุ่มคนดังกล่าว หยุดการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดภูเก็ต เพราะการบิดเบือนข้อเท็จจริงทำให้นักลงทุน,ผู้ซื้อ รวมถึงประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ขาดความเชื่อมั่นและทำให้ธุรกิจเสียหายในวงกว้างได้ บริษัทฯเอง มีเจตนาสร้างธุรกิจเพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ต รายได้จากธุรกิจของบริษัทฯ มีแผนจะนำมาตอบแทนสู่สังคมทั้งด้านการศึกษา และสร้างประโยชน์ด้านอื่นๆ อีกหลายอย่างต่อไปในอนาคต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.