บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอป เม้นท์ กรุ๊ป จัดกิจกรรม Outing trip ประจำปี 2560

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอป เม้นท์ กรุ๊ป จัดกิจกรรม Outing trip ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทาง บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอป เม้นท์ กรุ๊ป จัดกิจกรรม Outing trip ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 ซึ่งในปีนี้ได้มีการ นำพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาปรับใช้กับกิจกรรม Outing trip โดยการปลูกผักสวนครัวแบบง่ายๆใช้เวลาประมาณ 45 วัน หลังจากได้ผลผลิตนำไปคิดเมนู ปรุงอาหารเพื่อจัดเลี้ยงสมาชิกกลุ่มต่างๆในวันทำกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Team building โหด มัน ฮา ให้เหล่าพนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมด้วยกันอีกมากมาย วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งการวางแผนในการทำงาน กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นที่ เซนติโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอป เม้นท์ กรุ๊ป จัดกิจกรรม Outing trip ประจำปี 2560

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอป เม้นท์ กรุ๊ป จัดกิจกรรม Outing trip ประจำปี 2560

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอป เม้นท์ กรุ๊ป จัดกิจกรรม Outing trip ประจำปี 2560

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอป เม้นท์ กรุ๊ป จัดกิจกรรม Outing trip ประจำปี 2560

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอป เม้นท์ กรุ๊ป จัดกิจกรรม Outing trip ประจำปี 2560

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอป เม้นท์ กรุ๊ป จัดกิจกรรม Outing trip ประจำปี 2560

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอป เม้นท์ กรุ๊ป จัดกิจกรรม Outing trip ประจำปี 2560

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.