ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การเกิดแผ่นดินไหว สึนามิ

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การเกิดแผ่นดินไหว สึนามิ

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การเกิดแผ่นดินไหว/สึนามิ
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “การเกิดแผ่นดินไหว/สึนามิ บทเรียนจากเหตุการ์ณแผ่นดินไหว / สึนามิและการเตรียมการรบมือในอนาคต”

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “การเกิดแผ่นดินไหว/สึนามิ บทเรียนจากเหตุการ์ณแผ่นดินไหว / สึนามิและการเตรียมการรบมือในอนาคต” โดย ดร. สมิทธ    ธรรมสโรช ประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  25  มิถุนายน  2558   เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กำหนดจัดโครงการซ้อมแผนอพยพผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปี 2558   ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ   เตรียมความพร้อมในการรับมือจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ  สร้างการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆในการช่วยเหลือประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวในการป้องกันและช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ โดยจัดการบรรยาย เรื่อง “การเกิดแผ่นดินไหว/สึนามิ บทเรียนจากเหตุการ์ณแผ่นดินไหว / สึนามิและการเตรียมการรับมือในอนาคต” โดย ดร. สมิทธ ธรรมสโรช ประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ    ในวันที่  25  มิถุนายน  2558  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัด   เทศบาลตำบลวิชิต   โทร  076-525100 ต่อ 139

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.