ประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

คำแถลงการณ์ ของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เรื่องการปิดให้บริการชั่วคราว

สืบเนื่องจากประกาศของรัฐบาลในจังหวัดภูเก็ต เรื่องขอให้โรงแรมภายในจังหวัดภูเก็ตปิดดำเนินการเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ขอเรียนให้ทราบว่าโรงแรมฯได้ออกมาตรการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล โดยจะปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 4 เมษายน 2563 เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อของลูกค้าและพนักงานของโรงแรมฯ และจะเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดลดลงในระดับที่ปลอดภัย

ทั้งนี้ ลูกค้าที่พักอาศัยในโรงแรมฯ ปัจจุบัน สามารถใช้บริการที่โรงแรมได้ตามปกติจนถึงวันสิ้นสุดการเข้าพัก โดยจะมีพนักงานให้บริการตามความเหมาะสม ส่วนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการปิดให้บริการ ซึ่งสำรองห้องพักตรงผ่านเว็บไซต์ www.dusit.com ในช่วงดังกล่าวจะได้รับเงินค่าห้องพักจากทางโรงแรมคืนเต็มจำนวน และสำหรับลูกค้าที่สำรองห้องพักผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขของบริษัทตัวแทนฯ นั้นๆ

โรงแรมฯ มีความห่วงใยและให้ความสำคัญต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของลูกค้าและพนักงาน แขกที่เข้าพัก และลูกค้าเป็นลำดับแรก โดยโรงแรมฯ เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินการมาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ ด้านการป้องกันความเสี่ยงเพื่อมอบความปลอดภัย อีกทั้ง โรงแรมฯ ยังมีการเตรียมความพร้อมเพื่อจะเปิดให้บริการอีกครั้งโดยเร็วที่สุด

โรงแรมฯ ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจ และความร่วมมือที่ลูกค้าทุกท่านมอบให้กับเราในการรับมือกับสถานการณ์อันยากลำบากในช่วงนี้

ขอให้ทุกท่านปลอดภัยและเราจะผ่านพ้นวิกฤตในช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

เบน เพอเรอร่า
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต

คำแถลงการณ์ ของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เรื่องการปิดให้บริการชั่วคราว
คำแถลงการณ์ ของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เรื่องการปิดให้บริการชั่วคราว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.