ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ทแอนด์สปา กับการเป็นตัวอย่างโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ทแอนด์สปา กับการเป็นตัวอย่างโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ป่าตอง, ภูเก็ต – คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ของโรงแรม พาราไดส์ เกาะยาว นำโดยคุณ Supaporn Potpradit – Executive Assistant Manager ได้เข้าเยี่ยมชมโรงแรมดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ทแอนด์สปา ซึ่งเป็นตัวอย่างในการทำโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ทางโรงแรมได้พาชมและสาธิตการดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ภายในโรงแรม เช่น การจัดระบบนิเวศน์ในโรงแรม การคัดแยกขยะ การประหยัดพลังงานภายในห้องพัก การจดและคำนวณมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงาน โรงแปลรูปขยะและเศษอาหารเพื่อนำมาเป็นปุ๋ย ฯลฯ เพื่อเป็นแนวคิดในการจัดทำโครงการต่อไป

ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ทแอนด์สปา กับการเป็นตัวอย่างโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ทแอนด์สปา กับการเป็นตัวอย่างโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ทแอนด์สปา กับการเป็นตัวอย่างโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ทแอนด์สปา กับการเป็นตัวอย่างโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ทแอนด์สปา กับการเป็นตัวอย่างโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.