ดีวาน่า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ไปมอบให้กับทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15

ดีวาน่า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ไปมอบให้กับทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดีวาน่า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ได้นำฝาอลูมิเนียมที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 92 กิโลกรัม ที่ได้รับจากกล่องรับบริจาคฝาอลูมิเนียม ภายในโรงแรม ไปมอบให้กับทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ซึ่งเป็นส่วนกลางในการนำฝาอลูมิเนียมไปรีไซเคิล ให้เป็นอลูมิเนียมที่บริสุทธิ์ สำหรับนำไปผลิตขาเทียมสำหรับผู้พิการ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.