ดีวาน่า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ไปมอบให้กับทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15

ดีวาน่า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ไปมอบให้กับทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดีวาน่า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ได้นำฝาอลูมิเนียมที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 92 กิโลกรัม ที่ได้รับจากกล่องรับบริจาคฝาอลูมิเนียม ภายในโรงแรม ไปมอบให้กับทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ซึ่งเป็นส่วนกลางในการนำฝาอลูมิเนียมไปรีไซเคิล ให้เป็นอลูมิเนียมที่บริสุทธิ์ สำหรับนำไปผลิตขาเทียมสำหรับผู้พิการ

Related Post

โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า และ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด ร่วมมอบเครื่องเล่นชิงช้าแก่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า และ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด ร่วมมอบเครื่องเล่นชิงช้าแก่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

เมื่อเร็วๆนี้ คุณธนกฤต ดารารัตนโรจน์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.