การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารลดความสูญเสียจากวัตถุดิบอาหาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารลดความสูญเสียจากวัตถุดิบอาหาร

สมาคมโรงแรมไทย ภาคใต้ ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารลดความสูญเสียจากวัตถุดิบอาหาร (Food Waste Management) วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมี อาจารย์พัชรพล มหามิตร เป็นวิทยากร ณ โรงแรมดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ทแอนด์สปา และได้รับเกียรติจากคุณก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ มากล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

Related Post

อมารี ภูเก็ต ประกอบพิธีทำบุญฉลองการเปิดให้บริการครบรอบ 35 ปี

อมารี ภูเก็ต ประกอบพิธีทำบุญฉลองการเปิดให้บริการครบรอบ 35 ปี

ภูเก็ต 17 มกราคม 2563 – เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี ในการเปิดให้บริการของโรงแรมอมารี ภูเก็ต ตัวแทนผู้บริหาร นำโดย ปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.