การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารลดความสูญเสียจากวัตถุดิบอาหาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารลดความสูญเสียจากวัตถุดิบอาหาร

สมาคมโรงแรมไทย ภาคใต้ ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารลดความสูญเสียจากวัตถุดิบอาหาร (Food Waste Management) วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมี อาจารย์พัชรพล มหามิตร เป็นวิทยากร ณ โรงแรมดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ทแอนด์สปา และได้รับเกียรติจากคุณก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ มากล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

Related Post

สภาทนายความภูเก็ตนำอาหารข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

สภาทนายความภูเก็ตนำอาหารข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น. สภาทนายความจังหวัดภูเก็ต โดย ว่าที่ ร้อยตรี ด.ร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.