การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารลดความสูญเสียจากวัตถุดิบอาหาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารลดความสูญเสียจากวัตถุดิบอาหาร

สมาคมโรงแรมไทย ภาคใต้ ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารลดความสูญเสียจากวัตถุดิบอาหาร (Food Waste Management) วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมี อาจารย์พัชรพล มหามิตร เป็นวิทยากร ณ โรงแรมดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ทแอนด์สปา และได้รับเกียรติจากคุณก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ มากล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

Related Post

คัดมาเน้นๆ กับ 3 เทคนิกทำการตลาด Facebook ที่คุณต้องรู้

คัดมาเน้นๆ กับ 3 เทคนิกทำการตลาด Facebook ที่คุณต้องรู้

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต่างเลือกทำการตลาด Facebook เป็นเพราะด้วยจำนวนของผู้ใช้งานแอปฯ ดังกล่าวในไทยที่มีสูงถึง 47 ล้านคน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.