การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารลดความสูญเสียจากวัตถุดิบอาหาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารลดความสูญเสียจากวัตถุดิบอาหาร

สมาคมโรงแรมไทย ภาคใต้ ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารลดความสูญเสียจากวัตถุดิบอาหาร (Food Waste Management) วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมี อาจารย์พัชรพล มหามิตร เป็นวิทยากร ณ โรงแรมดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ทแอนด์สปา และได้รับเกียรติจากคุณก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ มากล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.