ดีวาน่า ร่วมทำความสะอาด ในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อแห่งชาติ

ดีวาน่า ร่วมทำความสะอาด ในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อแห่งชาติ

โรงแรมดีวาน่า รีสอร์ทแอนด์สปา ได้รับเกียรติเข้าร่วมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณน้ำตกวังขี้อ้อน
โรงแรมดีวาน่า รีสอร์ทแอนด์สปา ได้รับเกียรติเข้าร่วมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณน้ำตกวังขี้อ้อน

ป่าตอง, ภูเก็ต – โรงแรมดีวาน่า รีสอร์ทแอนด์สปา ได้รับเกียรติเข้าร่วมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณน้ำตกวังขี้อ้อน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อแห่งชาติ จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดความรู้สึกหวงแหน และมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อม

โรงแรมดีวาน่า รีสอร์ทแอนด์สปา ได้รับเกียรติเข้าร่วมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณน้ำตกวังขี้อ้อน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.