ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558

งานวันเด็ก 2558 ท่าเทียบเรือน้ำลึก

ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตรว่มกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ณบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 

โดยกิจกรรมภายในงานได้แก่การแสดงดนตรีและชุดการแสดงจากโรงเรียนวิชิตสงคราม , การจัดร.ล.สายบุรี และ ฮ. ให้เด็กเยี่ยมชม , การแสดงบินผาดโผนของ บ.ทอ. จากกองบิน 7 สุราษฎร์ธานี , การจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ทรภ.3และการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล , การแสดงเครื่องบินล็ก , การแสดงการบินของเครื่องบินพารามอเตอร์ รวมไปถึงการจัดเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่มให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตลอดงาน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.