อังสนาภูเก็ตรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานปี 2561

อังสนาภูเก็ตรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานปี 2561

ตุลาคม 2561 ภูเก็ต – โรงแรมอังสนาภูเก็ตรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานปี 2561 หรือ รางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยพลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล รางวัลนี้ถือเป็นการชูต้นแบบสถานประกอบกิจการที่ดี และส่งเสริมสถานประกอบกิจการที่มีมาตรฐานการทำงานในทุกด้าน
กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งรางวัลสำหรับสถานประกอบการที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2561 โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้เป็นการยกย่องเชิดชูสถานประกอบกิจการที่ให้ความสำคัญและดูแลแรงงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบกิจการอื่น


ในปี 2561 โรงแรมอังสนาภูเก็ตได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานตามหลักสากล รวมทั้งเป็นสถานประกอบการที่ตระหนักถึงศักยภาพของพนักงานและได้จัดสรรค์สวัสดีการที่ดีให้แก่พนักงาน ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่โรงแรมได้เข้าร่วมและรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับเกียรติรับรางวัลในครั้งนี้ โดยมีการพิจารณาเกณฑ์การตัดสินจากโครงการอาสาสมัครต่างๆ ที่มีอยู่ในโรงแรม รวมไปถึงผลประโยชน์ที่บริษัทจัดสรรให้แก่พนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การดูแลสภาพแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ทำงาน ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ประกันสังคม การตรวจเช็คสุขภาพพนักงานประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์และสินเชื่อ การฝึกอบรมและการพัฒนาอาชีพโดยโรงแรมได้เชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญมาอบรมและแบ่งปันความรู้กับพนักงานและผู้บริหาร การจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในองค์กรและกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับท้องถิ่น เช่นการแข่งกีฬาประจำปีของโรงแรมและสโมสรวิ่งที่สนับสนุนโดยแคมเปญ Corporate Social Responsibility (CSR) ของโรงแรม อีกทั้งยังมีสวัสดิการให้กับครอบครัวพนักงานของกลุ่มรีสอร์ทเช่น บุตรของพนักงานได้รับการศึกษาฟรี การสนับสนุนเงินช่วยเหลือสำหรับงานศพ ค่าเลี้ยงดูบุตรและอื่นๆ

“การได้รับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของเรา โดยองค์กรยังคงยึดมั่นและร่วมพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสถานที่ทำงาน และสร้างมาตรฐานสวัสดีการที่ดีให้กับพนักงานของเราทุกคน อีกทั้งรางวัลนี้ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานทำให้เกิดความภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับองค์กรที่ดูแลคุณภาพชีวิตพนักงานได้ในระดับสากล” กล่าวโดย นายไมเคิล ซีเทค ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอังสนาภูเก็ต

Related Post

โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในโรงแรม

โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในโรงแรม

ทางโรงแรมเผยแนวคิดสำหรับการสร้างอนาคตที่สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงโครงการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และการกำจัดเศษอาหารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.