อมารี ภูเก็ต รับรางวัลการันตีจากโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

อมารี ภูเก็ต รับรางวัลการันตีจากโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

ภูเก็ต 26 กันยายน 2561 – นาย กฤษดา เกตุภู – ผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัวใหญ่ (ซ้าย) เป็นตัวแทนโรงแรมอมารี ภูเก็ต ในการรับใบประกาศเกียรติคุณด้าน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)” จาก นางสาว เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ – นายกเทศมนตรีเมือง ป่าตอง (ขวา) อมารี ภูเก็ต คือหนึ่งในสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการสัปดาห์อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพเมืองป่าตอง ครั้งที่ 1 และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: