อมารี ภูเก็ต ร่วมส่งเสริมการศึกษากับกิจกรรม “ก้าวแรกเพื่อน้อง”

อมารี ภูเก็ต ร่วมส่งเสริมการศึกษากับกิจกรรม “ก้าวแรกเพื่อน้อง”

ภูเก็ต 28 กันยายน 2560 – ผู้บริหารและพนักงานโรงแรมอมารี ภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเข้าร่วมโครงการก้าวแรกเพื่อน้อง (First Step) ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ทางโรงแรมได้จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

อมารี ภูเก็ต มีความมุ่งมั่นที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและสถานศึกษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน อีกทั้งเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยจัดกิจกรรมและเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ศึกษาดูงานบริการของแผนกต่างๆ ภายในโรงแรม โดยได้คัดเลือกผู้ฝึกสอนซึ่งเป็นพนักงานที่มีความชำนาญในสายงานต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ได้แก่ ขั้นตอนการผสมเครื่องดื่ม การปูเตียงพร้อมพับผ้าขนหนูเป็นรูปทรงต่างๆ เพื่อตกแต่งห้องพักแขก การจัดโต๊ะรับประทานอาหารแบบมืออาชีพ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นการทำกิจกรรม

 

 

 

 

 

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: