งานทะเลโลก ประจำปี  2017 ณ ลานโลมา ป่าตอง

งานทะเลโลก ประจำปี 2017 ณ ลานโลมา ป่าตอง

ป่าตอง, ภูเก็ต – ผู้บริหารโรงแรมดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ทแอนด์สปา นำโดย คุณสมพงษ์ มงคลกาย พร้อมด้วยกลุ่มพนักงานอาสามาสมัครของโรงแรม เข้าร่วมงานทะเลโลก ประจำปี 2017 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ลานโลมา ป่าตอง ทั้งนี้ทางโรงแรมได้นำข้าวกล่องมาร่วมแจกในงาน และร่วมกิจกรรม อาทิ กิจกรรมปลูกปะการัง กิจกรรมปล่อยพันธ์เต่าให้กลับคืนสู่ท้องทะเล กิจกรรมร่อนทราย เพื่อทำความสะอาดบริเวณชายหาดอีกด้วย

งานทะเลโลก ประจำปี  2017

งานนี้จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองป่าตอง โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเล และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชักจูงประชาชนให้ช่วยกันบำรุงรักษาท้องทะเล และชายหาดของเราให้น่าอยู่

งานทะเลโลก ประจำปี  2017

งานทะเลโลก ประจำปี  2017

Related Post

พ่อเมืองภูเก็ตชื่นชม สมาคม อปท.และภาคประชาชน ร่วมขับเคลื่อนนโยบายตามแนวทางประชารัฐสู่การปฏิบัติยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดี

พ่อเมืองภูเก็ตชื่นชม สมาคม อปท.และภาคประชาชน ร่วมขับเคลื่อนนโยบายตามแนวทางประชารัฐสู่การปฏิบัติยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดี

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวชื่นชม นายกฤช เทพบำรุง นายกสมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน

Leave a Reply