ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ด้วยมือของเรา

ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ด้วยมือของเรา

ราไวย์, ภูเก็ต – กลุ่มพนักงานอาสามาสมัครของโรงแรมเดอะวิจิตร รีสอร์ท เข้าร่วมกิจกรรม ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ บริเวณชายหาดราไวย์ จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลราไวย์ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาด พร้อมทั้งช่วยกันทำนุบำรุงภูเก็ตให้น่าอยู่ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามต่อไป โดยเริ่มจากการรักษาความสะอาดเล็กน้อยด้วยตนเอง รวมทั้งช่วยกันบำรุงรักษาพื้นที่สาธารณะ และบริเวณชายหาดราไวย์ให้สะอาด

ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ด้วยมือของเรา

ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ด้วยมือของเรา

ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ด้วยมือของเรา

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.