ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ด้วยมือของเรา

ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ด้วยมือของเรา

ราไวย์, ภูเก็ต – กลุ่มพนักงานอาสามาสมัครของโรงแรมเดอะวิจิตร รีสอร์ท เข้าร่วมกิจกรรม ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ บริเวณชายหาดราไวย์ จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลราไวย์ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาด พร้อมทั้งช่วยกันทำนุบำรุงภูเก็ตให้น่าอยู่ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามต่อไป โดยเริ่มจากการรักษาความสะอาดเล็กน้อยด้วยตนเอง รวมทั้งช่วยกันบำรุงรักษาพื้นที่สาธารณะ และบริเวณชายหาดราไวย์ให้สะอาด

ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ด้วยมือของเรา

ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ด้วยมือของเรา

ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ด้วยมือของเรา

Related Post

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จัดกิจกรรม CSR สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้กับศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จัดกิจกรรม CSR สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้กับศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล

ภูเก็ต – วันนี้ (20 ธันวาคม 2561) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.