โรงแรม เดอะราชา รีสอร์ท ร่วมปลูกปะการังเทียม อนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติให้แก่ท้องทะเลอันดามัน

โรงแรม เดอะราชา รีสอร์ท ร่วมปลูกปะการังเทียม อนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติให้แก่ท้องทะเลอันดามัน

The Racha 01 The Racha 02

เดอะ ราชา รีสอร์ท ร่วมมือกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พลิกฟื้นคืนชีวิตให้แก่ปะการังแห่งท้องทะเลอันดามัน โดยร่วมปลูกปะการังเทียมเพื่อสังคม ณ บริเวณอ่าวพลับพลา เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559

นำโดยนายไพฑูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการ ส่วนอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคุณปิยะมาศ ฟองพิทักษ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงแรม เดอะ ราชา, นายศักด์ชัย ขำแก้ว ครูสอนดำน้ำ และนายอภิชาติ บำรุง ไดฟ์มาสเตอร์ จิตอาสาของโรงแรมเดอะราชา  พร้อมด้วยพนักงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจิตอาสาจำนวนอีกกว่า 30 คน ร่วมแรงร่วมใจปลูกปะการังเทียมทดแทนปะการังธรรมชาติ ณ บริเวณอ่าวพลับพลา เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ปะการังให้กับท้องทะเลอันดามันซึ่งปัจจุบันมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง การปลูกปะการังเทียมจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาให้กับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล นอกจากนี้ เดอะ ราชา ยังได้ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดพลังงาน การจัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณหน้าหาด และ บริเวณโดยรอบของเกาะราชาใหญ่

กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมที่ เดอะ ราชา ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และจะดำเนินต่อไป พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆเพื่อหาแนวทาง ฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงามและยั่งยืนตลอดไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.