ลากูน่าภูเก็ต จัดกิจกรรมปล่อยเต่าสู่ท้องทะเล ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560

ลากูน่าภูเก็ต จัดกิจกรรมปล่อยเต่าสู่ท้องทะเล ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560

ลูกเต่าทะเล 40 ตัว ได้รับการปล่อยสู่ท้องทะเลอันดามันเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในกิจกรรม “ลากูน่าภูเก็ต ปล่อยเต่าสู่ท้องทะเลประจำปี 2560” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 23 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ณ บริเวณชายหาดหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต

ลากูน่าภูเก็ต จัดกิจกรรมปล่อยเต่าสู่ท้องทะเล ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560
จากซ้าย: คุณแอนโทนี่ โล ผู้ช่วยอาวุโสรองประธานกรรมการฝ่ายบริการ ลากูน่าภูเก็ต; คุณศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต; คุณประภา เหมมินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและกิจกรรมองค์กร; คุณพิพลอย ปลื้มอารมย์ ผู้ช่วยรองประธานกรรมการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมืออย่างต่อเนื่องสามฝ่าย ระหว่างลากูน่าภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต และทัพเรือภาคที่ 3 เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์

รายได้จากกิจกรรมระดมทุน เช่น เงินบริจาคเพื่อร่วมกิจกรรมปล่อยเต่า เข้าชมงาน และร่วมซื้อสินค้าที่ระลึก จะถูกส่งมอบให้ศูนย์วิจัยฯ เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา

ลากูน่าภูเก็ต จัดกิจกรรมปล่อยเต่าสู่ท้องทะเล ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560

จนถึงปัจจุบัน เต่าจำนวน 2,065 ตัวได้ถูกปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเลผ่านโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยลากูน่าภูเก็ต และได้ระดมทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์วิจัยฯ เป็นจำนวน 7 ล้านบาทนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา

ตลอดเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าโดยลากูน่าภูเก็ตแล้วประมาณ 5 พันคน
นายแอนโทนี่ โล ผู้ช่วยอาวุโสรองประธานกรรมการฝ่ายบริการ ลากูน่าภูเก็ต กล่าวว่า “วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการระดมทุนเพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้ในการช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมทุกครั้งที่ผ่านมาจะได้ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ลากูน่าภูเก็ต จัดกิจกรรมปล่อยเต่าสู่ท้องทะเล ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560

เต่าตนุ (ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Chelonia mydas) สามารถมีอายุยืนยาวได้ถึง 60 ปีและใช้ชีวิตทั้งหมดท่องมหาสมุทรรอบโลก มีเพียงเต่าตนุเพศเมียเท่านั้นที่จะกลับเข้าฝั่งเพื่อวางไข่

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lagunaphuket.com/CSR

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.