คณะวิทย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานทางทะเล คืนความงามแนวปะการังอันดามัน

คณะวิทย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานทางทะเล คืนความงามแนวปะการังอันดามัน

ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2561 ดร.ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ตัวแทนจากศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ร่วมกันศึกษาวิจัยวิธีการปลูกปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์และมีความสวยงามดังเดิม ในการนี้จากการติดตามประเมินสภาพการฟื้นตัวของแนวปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 10 ปี พบว่าหลังการฟอกขาวในปี พ.ศ. 2553 แนวปะการังบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เสียหายประมาณ 60-80 เปอร์เซ็นต์

ปัจจุบันแนวปะการังเริ่มมีการฟื้นตัวได้ดี มีปะการังมีชีวิตเพิ่มจำนวนมากขึ้น แต่ในบางบริเวณมีอัตราการฟื้นตัวที่ต่ำมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยในนามขององค์กรที่ให้บริการแก่ท้องถิ่น ได้ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการฟื้นตัวของแนวปะการังโดยการปลูกปะการังในพื้นที่เสื่อมโทรม เพื่อให้ทะเลอันดามันกลับมามีระบบนิเวศทางทะเลที่สมบูรณ์และพร้อมเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำชมปะการังที่สมบูรณ์

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต คว้ารางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ระดับทอง ดีเยี่ยม

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต คว้ารางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ระดับทอง ดีเยี่ยม

เพื่อเป็นการตอกย้ำในด้านแผนงานและเป้าหมายกิจกรรมเพื่อผลลัพธ์ทางสังคมที่ยั่งยืนของบริษัทแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.