คณะวิทย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานทางทะเล คืนความงามแนวปะการังอันดามัน

คณะวิทย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานทางทะเล คืนความงามแนวปะการังอันดามัน

ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2561 ดร.ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ตัวแทนจากศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ร่วมกันศึกษาวิจัยวิธีการปลูกปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์และมีความสวยงามดังเดิม ในการนี้จากการติดตามประเมินสภาพการฟื้นตัวของแนวปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 10 ปี พบว่าหลังการฟอกขาวในปี พ.ศ. 2553 แนวปะการังบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เสียหายประมาณ 60-80 เปอร์เซ็นต์

ปัจจุบันแนวปะการังเริ่มมีการฟื้นตัวได้ดี มีปะการังมีชีวิตเพิ่มจำนวนมากขึ้น แต่ในบางบริเวณมีอัตราการฟื้นตัวที่ต่ำมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยในนามขององค์กรที่ให้บริการแก่ท้องถิ่น ได้ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการฟื้นตัวของแนวปะการังโดยการปลูกปะการังในพื้นที่เสื่อมโทรม เพื่อให้ทะเลอันดามันกลับมามีระบบนิเวศทางทะเลที่สมบูรณ์และพร้อมเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำชมปะการังที่สมบูรณ์

Related Post

เลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท และ โรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย จับมือร่วมสร้างความยั่งยืน

เลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท และ โรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย จับมือร่วมสร้างความยั่งยืน

เลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท ที่กะรน เป็นร้านแรกที่ตกลงรับผลิตภัณฑ์ของนักเรียนไปจำหน่าย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.