ภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) เข้าร่วมกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล

ภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) เข้าร่วมกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา พนักงานและเจ้าหน้าที่ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และ บริษัทในเครือ ร่วมกับ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ชมรม Go Eco Phuket ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน นักดำน้ำจิตอาสาชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมกว่า 800 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “วันเก็บขยะชายหาดสากล มหกรรมดำน้ำเก็บขยะทางทะเล GO ECO PHUKET 2018 ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมีนายประกอบ วงค์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานใน พิธีเปิด ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง

โดยขยะที่เก็บได้จากการดำน้ำทำความสะอาดแนวปะการัง พื้นที่เกาะเฮ เกาะราชาใหญ่ และ เก็บขยะทำความสะอาดชายหาดพื้นที่เกาะเฮ จ.ภูเก็ต พบว่าขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่เป็น ขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องพลาสติก ถุงพลาสติก กล่องโฟม ฯลฯ รวมปริมาณขยะที่เก็บได้ทั้งหมด จำนวน 1,115 กิโลกรัม

 

 

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.