ภูเก็ตจัดโครงการป่าในเมือง Urban Forest สวนป่าประชารัฐ

ภูเก็ตจัดโครงการป่าในเมือง Urban Forest สวนป่าประชารัฐ

วันที่ 21 ส.ค. 62 ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโต๊ะแซะ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง Urban Forest สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย โดยมี นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่, นายไพศาล หนูพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโต๊ะแซะ มีสภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น พื้นที่ขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ทั้งหมด550 ไร่ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีลักษณะรูปแบบตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ และมีสัตว์ป่าที่หลากหลายอาทิลิง กระรอก ทั้งยังเป็นจุดชมวิวเมืองภูเก็ต และเป็นปอดในเมืองขนาดใหญ่ที่สำคัญของชาวเมืองภูเก็ต จึงมีการจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ การพัฒนาเศรษฐกิจแก่สังคมและชุมชนรอบโครงการขององค์กรในการ ร่วมมือแบบประชารัฐ พัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์กับประชาชนที่อาศัยในเขตเมืองได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ทั้งพักผ่อน การเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ ออกกําลังกาย และปั่นจักรยาน รวมทั้งเป็น แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าไม้ นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ, กิจกรรมเครือข่ายป่าชุมชน, กิจกรรมมุมถ่ายภาพสวย และยังมีการแจกกล้าไม้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.