กลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลรัษฎา ร่วมกัน จัดกิจกรรมเก็บขยะในทะเลบริเวณคลองท่าจีน

กลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลรัษฎา ร่วมกัน จัดกิจกรรมเก็บขยะในทะเลบริเวณคลองท่าจีน

วันที่ 9 ธ.ค. 61 ที่บริเวณชุมชนซอยกิ่งแก้ว ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเก็บขยะในทะเล บริเวณคลองท่าจีน หรือ คลององค์การสะพานปลา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลรัษฎา พร้อมด้วยชาวชุมชนกิ่งแก้วอุทิศ และชมรมเครือข่ายวิทยุอันดา ร่วมกันจัดขึ้น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ลงเรือประมงของชาวบ้าน เพื่อร่วมกันเก็บขยะในคลองท่าจีน

สำหรับการจัดกิจกรรมเก็บขยะในทะเลบริเวณคลองท่าจีนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ชาวชุมชนชายฝั่ง ผู้ประกอบการ ชาวประมง และนักท่องเที่ยว ให้รู้ถึงคุณค่าของความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัด ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆลงในทะเล โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสะอาด สวยงาม โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

สำหรับคลองท่าจีน แห่งนี้ถือเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวเดินทางออกสู่สถานที่ต่างๆในทะเลอันดามันในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านลำคลองนี้จำนวนมาก การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.