ภูเก็ตประกาศชัด No Foam – No Plastic เริ่ม 14 กุมภา 62

ภูเก็ตประกาศชัด No Foam – No Plastic เริ่ม 14 กุมภา 62

จังหวัดภูเก็ตไม่น้อยหน้า ประกาศเจตนารมย์ ลด – งดการใช้โฟมและถุงพลาสติกในจังหวัดอย่างชัดเจน พร้อมวางแผนจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางและกรอบเวลาในการสรรหาความร่วมมือ จากภาคราชการ องค์การส่วนท่องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทไปสู่แผนปฏิบัติการณ์ร่วมกัน

ซึ่งแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนี้ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ SCG ซึ่ง S คือ Safe & Smart, C คือ Clean & Convenience และ G คือ Green & Global Standard แต่สิ่งที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนในปัจจุบันคือ Clean & Green ซึ่งเป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก

โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ระบุว่า ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ น่าหลงไหล การทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจ ความสะดวก สบาย ปลอดภัย ต้องมาเป็นอันดับแรก จึงต้องช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวกว่า 10 ล้านคน ให้กลับมาใหม่ ควบคู่ไปกับการดูแลโลกใบนี้ ด้วยรณรงค์ให้ภูเก็ตปลอดโฟม และพลาสติกอย่างยั่งยืน

ขณะที่นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาทะเลไทย สามารถหารายได้ให้กับประชาชน และประเทศชาติจำนวนมาก แต่กลับไม่ได้รับความใส่ใจ ว่าขณะนี้ทะเลไทยชำรุดทรุดโทรมไปมากเพียงใด จึงเป็นเวลาอันสมควรที่ทุกคนจะกลับมาร่วมกันรักษาทะเลให้สวยงามดังเดิม

สำหรับการประกาศเจตนารมย์ในการลด งดการใช้โฟมและถุงพลาสติกในจังหวัดภูเก็ต ของภาคธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจค้าปลีก และองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ก็ได้ประกาศแผนการดำเนินงานที่แต่ละหน่วยงานจะต้องกำกับดูแล ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการวางแผนการดำเนินงานไว้ ดังนี้
1.พิจารณาออกระเบียบ มาตรการ หรือข้อกำหนดท้องถิ่น ให้ร้านค้า และประชาชน ร่วมกันงดใช้โฟมบรรจุอาหารอย่างจริงจัง ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
2.พิจารณาออกระเบียบ มาตรการ หรือข้อกำหนดท้องถิ่น ให้ร้านค้า และประชาชนงดใช้ถุงพลาสติก และรณรงค์ให้ร้านค้า และประชาชนใช้ถุงผ้า หรือถุงกระดาษ โดยให้มีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกันแผนการดำเนินงานของภาคธุรกิจค้าปลีก เป็นดังนี้
1. งดใช้โฟมบรรจุอาหาร และในบรรจุภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
2. งดให้บริการถุงพลาสติกแก่ลูกค้า โดยจะเปลี่ยนมาเป็นถุงกระดาษ หรือถุงพลาสติกย่อยสลายได้ โดยจะคิดมูลค่าจากลูกค้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
3. งดใช้หลอดพลาสติค โดยจะเปลี่ยนวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุทดแทน ที่ไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ส่วนแผนการดำเนินงาน ของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีดังนี้
1. งดใช้โฟมบรรจุอาหาร และในบรรจุภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย และจะไม่สนับสนุนคู่ค้าที่ใช้โฟมในผลิตภัณฑ์ด้านอาหารทุกประเภทโดยเด็ดขาด มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
2. งดให้บริการถุงพลาสติกแก่ลูกค้า โดยจะเปลี่ยนเป็นถุงกระดาษ หรือถุงพลาสติกย่อยสลายได้ โดยจะคิดมูลค่าจากลูกค้า และไม่สนับสนุนคู่ค้าที่ใช้ถุงพลาสติกโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
3. งดให้บริการหลอดพลาสติก โดยจะเปลี่ยนเป็นวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุทดแทนที่ไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

Related Post

เลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท และ โรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย จับมือร่วมสร้างความยั่งยืน

เลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท และ โรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย จับมือร่วมสร้างความยั่งยืน

เลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท ที่กะรน เป็นร้านแรกที่ตกลงรับผลิตภัณฑ์ของนักเรียนไปจำหน่าย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.