เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเริ่มปล่อยลิงที่ทำหมันแล้วกลับเขาโต๊ะแซะ

เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเริ่มปล่อยลิงที่ทำหมันแล้วกลับเขาโต๊ะแซะ

วันที่ 16 ก.ย. 61 ที่บริเวณเขาโต๊ะแซะ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนาย ณัฐววรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนาย พจน์ ทับประทุม หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ นาย พงศ์ชาติ เชื้อหอม หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าเขาพระแทว เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกลุ่มมวลชนเขาโต๊ะแซะ ได้ร่วมกันปล่อยลิงกังที่อาศัยอยู่บนเขาโต๊ะแซะ อำเภอเมืองภูเก็ตที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จับไปทำหมันเสร็จแล้วจำนวน58ตัวโดยลิงที่ทำหมันแล้วมีจำนวน52ตัวส่วนอีก6ตัวเป็นลูกลิงขนาดเล็กไม่สามารถทำหมันได้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ร่วมกันทำหมันลิงกังที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการวางกรงเพื่อจับจากบริเวณเขาโต๊ะแซะ อ.เมืองภูเก็ต ตั้งแต่วันที่14 กันยายนที่ผ่านมา และจะทยอยจับไปทำหมันให้ได้ตามเป้าหมาย 250ตัว โดยได้มีการนำกรงขนาดใหญ่ไปวางและใช้ผลไม้ล่อลิงให้เข้าไปในกรงละจับลิงไปพักไว้ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทวเพื่อให้ทางสัตว์แพทย์จากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำหมัน ซึ่งการทำหมันลิงได้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากลิงแสมและลิงกังในจังหวัดภูเก็ตระยะที่ 2 เป็นการทำหมันลิงกังในเขตพื้นที่เขาโต๊ะแซะและเขารัง ซึ่งเป็นจุดที่มีปัญหาลิงกัดและทำร้ายนักท่องเที่ยวซึ่ง หลังจากทำหมันเสร็จแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะได้นำลิงไปปล่อยยังจุดที่อยู่เดิมซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดกรงลิงทั้งหมดได้ทยอยวิ่งเข้าป่าไปทันที

ทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตประสบปัญหาเรื่องการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของประชากรลิงตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ จึงได้มีการจัดโครงการทำหมันลิงขึ้น ซึ่งก่อนที่จะดำเนินการก็ได้มีการทำประชาคม รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องลิง ซึ่งมีบางส่วนได้นำไปปล่อยยังจุดที่กำหนดและจากการตรวจสอบ พบว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ลิงสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: