ประชาชนจิตอาสาร่วมเก็บขยะในคลองท่าจีนอำเภอเมืองภูเก็ต

ประชาชนจิตอาสาร่วมเก็บขยะในคลองท่าจีนอำเภอเมืองภูเก็ต

วันที่ 24 ก.ค. 61 ที่บริเวณคลองท่าจีน อ. เมืองภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาและข้าราชการของสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ได้ลงเรือเพื่อเก็บขยะในคลองท่าจีน ซึ่งถือเป็นลำคลองสายสำคัญที่เป็นปากอ่าวที่ออกสู่ทะเลโดยบริเวณทั้ง 2 ข้างของคลองท่าจีนจะมีท่าเทียบเรือทั้งในส่วนของท่าเทียบเรือประมงและท่าเทียบเรือที่ส่งนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวยังหมู่เกาะต่าง ๆ ในทะเลอันดามัน

ทั้งนี้การเก็บขยะในคลองท่าจีนในครั้งนี้เพื่อเป็นการทำความสะอาดบริเวณลำคลองท่าจีนให้มีควาสะอาดสวยงามและเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ทิ้งขยะลงในคลอง ซึ่งจะเป็นการช่วยกันดูแลรักษาบ้านเมืองให้มีความสะอาดสวยงามต่อไป

Related Post

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จัดกิจกรรม CSR สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้กับศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จัดกิจกรรม CSR สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้กับศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล

ภูเก็ต – วันนี้ (20 ธันวาคม 2561) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.