โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเราหาดกะตะ กะรน

โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเราหาดกะตะ กะรน

วันที่ 20 ก.ค. 61 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกะรน หาดกะตะ ตำบลกะรน อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา โดยมี ว่าที่ ร.ต. วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน นักเรียนผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ ส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชน พร้อมจิตอาสา เข้าร่วม

ว่าที่ ร.ต. วิกรม กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 รวมถึงเพื่อรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองสะอาด ทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือ รู้คุณค่าความสำคัญของเมืองสะอาด ตลอดจนเพื่อให้สถานที่สาธารณะมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย พี่น้องประชาชนจิตอาสาได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เราทำความดีด้วยหัวใจ สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ด้วยการเก็บกวาดทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดกะตะ กะรนให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนตากอากาศในพื้นที่ตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต

ด้านนายนรภัทร กล่าวว่า ตามที่เทศบาลตำบลกะรนจัดกิจกรรมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเราขึ้น เป็นการสานต่อนโยบายของจังหวัดภูเก็ตในการรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองสะอาดและเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชน ภาคส่วนราชการและทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือ รู้ถึงคุณค่าความสำคัญของเมืองสะอาด ซึ่งหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับในเดือนกรกฎาคม เทศบาลตำบลกะรนจัดให้มีกิจกรรมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเราขึ้น เนื่องจากช่วงฤดูมรสุมบริเวณชายหาดฝั่งทิศตะวันตกของเกาะภูเก็ต ตลอดชายฝั่งมีมูลฝอย กิ่งไม้ ท่อนไม้ ถูกกระแสน้ำพัดพาตกค้างบริเวณชายหาดเป็นจำนวนมาก ทั้งหาดกะตะ หาดกะรนและในวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่จิตอาสาพี่น้องประชาชนภาคส่วนราชการจะได้ร่วมแรง รวมพลัง รวมใจ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการจัดเก็บมูลฝอยกิ่งไม้ ท่อนไม้ชายฝั่งที่มีอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้ชายหาดมีความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
จังหวัดภูเก็ตซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนตากอากาศเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุก ๆ ปีการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตจึงเป็นหน้าที่ของทุก ๆ ท่าน ปัจจุบันนอกจากได้ประสานขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้มีส่วนร่วมในการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังมีจิตอาสาที่ร่วมแสดงเจตนา ร่วมทำความดีด้วยใจ การจัดกิจกรรมทุกครั้งก็ต้องขอความร่วมมือจากท่านเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนของการแจ้งข้อมูลข่าวสารปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยน้ำเสีย
จังหวัดภูเก็ตมีแอพพลิเคชั่นไลน์ตาสับปะรดเฝ้าระวัง ซึ่งสมาชิกได้รับการส่งข้อมูลเพื่อให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเป็นการเร่งด่วน แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหามลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต ที่สำคัญยิ่งในเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนมหามงคลของพสกนิกรปวงชนชาวไทยถือเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมในวันนี้จึงเป็นกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต คว้ารางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ระดับทอง ดีเยี่ยม

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต คว้ารางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ระดับทอง ดีเยี่ยม

เพื่อเป็นการตอกย้ำในด้านแผนงานและเป้าหมายกิจกรรมเพื่อผลลัพธ์ทางสังคมที่ยั่งยืนของบริษัทแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.