พ่อเมืองภูเก็ตประชุมด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาคลองปากบาง

พ่อเมืองภูเก็ตประชุมด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาคลองปากบาง

เวลา 13.30 น.วันที่ 25 เม.ย. 61 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่วนกรณีการนำภาพ เผยแพร่ทางสื่อโซเชียล เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยมี นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากการประชุมหารือกับเทศบาลเมืองป่าตอง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่บริเวณคลองปากบาง และได้ให้สัมภาษณ์ ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากตะกอนที่สะสมอยู่เมื่อมีฝนตกจึงนำพาตะกอนเหล่านี้ไหลลงสู่คลองปากบาง และไหลลงสู่ทะเล ทั้งนี้ ที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองป่าตองจะมีการขุดลอกคลองเป็นประจำ แต่เนื่องจาก ขณะนี้โยธาธิการฯ จังหวัดภูเก็ตได้รับงบประมาณ 398 ล้านบาท มีหลายกิจกรรมและการขุดลอกคลองเป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขสัญญากับผู้รับจ้าง ทางเทศบาลเมืองป่าตองจึงไม่สามารถทำการขุดลอกคลองจากที่เคยทำไว้ได้ เนื่องจากจะทับซ้อนกับงานของผู้รับจ้าง ดังนั้นจึงมีการประชุมเร่งด่วนเพื่อหาทางออก แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนและบรรยากาศการท่องเที่ยว


ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จึงให้เทศบาลเมืองป่าตอง ใช้งบทดลองจ่ายจำนวน 4 ล้านบาทขุดลอกตะกอนที่จะไหลลงสู่ทะเล คู่ขนานกับทางผู้รับจ้าง โดย ทางเทศบาลฯ จะเร่งดำเนินการโดยด่วนต่อไป และในวันพรุ่งนี้ (26 เม.ย.61) ทางจังหวัดจะเรียกผู้รับจ้างมาพูดคุยในการทำสัญญาซึ่งดำเนินการไว้ตั้งแต่ปี 2559 และขณะนี้เนื้องานเดินหน้าไปเพียง 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นติดเงื่อนไขการแก้แบบและติดปัญหาส่งมอบพื้นที่ไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อสาธารณะและทำให้เสียภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาโดยเร็ว เพื่อสร้างบรรยากาศด้านการท่องเที่ยว และไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่

Related Post

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จัดกิจกรรม CSR สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้กับศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จัดกิจกรรม CSR สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้กับศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล

ภูเก็ต – วันนี้ (20 ธันวาคม 2561) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.