กิจกรรมเดินเก็บขยะในชุมชน สถานศึกษาและศาสนสถาน

กิจกรรมเดินเก็บขยะในชุมชน สถานศึกษาและศาสนสถาน

วันที่ 5 เม.ย. 61 ที่ซอยท่าจีน ตำบลรัษฎา อำเภอ เมือง จังหวัดภูเก็ต นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ ประธานสภาเทศบาลตําบลรัษฎา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินเก็บขยะในชุมชน สถานศึกษาและศาสนสถาน ภายใต้กิจกรรมภูเก็ตเมืองงามด้วยความสะอาด ครั้งที่ 9/2561 เพื่อทำความสะอาดบริเวณซอยท่าจีน และตลอดแนวคลองท่าจีน อีกทั้งเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนบริเวณตลอดแนวคลองท่าจีนเลิกทิ้งขยะและน้ำเสียลงในคลอง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

การจัดกิจกรรมเดินเก็บขยะในชุมชน สถานศึกษาและศาสนสถาน ภายใต้กิจกรรมภูเก็ตเมืองงามด้วยความสะอาดในครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่บริเวณซอยท่าจีนและคลองท่าจีน ซึ่งคลองท่าจีนเป็นที่สัญจรของเรือหลากหลายประเภท และเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเกาะต่างๆ ทั้งในเขตจังหวัดภูเก็ต พังงา และจังหวัดกระบี่ ถือเป็นแหล่งการจ้างงานที่สำคัญ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดภูเก็ต แต่ปัจจุบันเกิดปัญหาเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลองท่าจีน และปริมาณขยะสะสมจำนวนมากในแต่ละวัน ส่งผลต่อระบบนิเวศน์ และเป็นอุปสรรคต่อการสัญจร ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย ภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย เทศบาลตำบลรัษฎา, จิตอาสา เราทําความดีด้วยหัวใจ, เครือข่ายตาสับปะรด,อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และประชาชนในพื้นที่จึงได้จัดกิจกรรมเดินเก็บขยะในชุมชน สถานศึกษาและศาสนสถาน ภายใต้กิจกรรมภูเก็ตเมืองงามด้วยความสะอาดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งชาวประมง ประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัยริมคลองได้ช่วยกันจัดเก็บขยะเพื่อลดปริมาณขยะในคลองท่าจีน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการไม่ทิ้งขยะลงไปในคลองท่าจีน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.