ผู้ว่าฯภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าสารอาหารแห้ง

ผู้ว่าฯภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าสารอาหารแห้ง

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. ที่วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสนิท ศรีวิหค, นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว และนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2561 และเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 พร้อมนำข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ด้วย

โดยพิธีเริ่มจาก นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา โดยมี พระครูประคุณสุตกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวิชิตสังฆาราม กล่าวสัมโมทนียกถา จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 29 รูป

จากนั้น ในเวลา 08.30 น. ที่บริเวณศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต, นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันเก็บ กวาดขยะ เศษใบไม้กิ่งไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ขุดลอกคลองระบายน้ำ ปรับแต่งภูมิทัศน์ ฉีดล้างทำความสะอาดถนน บริเวณโดยรอบพื้นที่ศาลาประชาคม

นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 โดยมอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ประสานงานหลัก โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการ คือ 1. บริเวณศาลาประชาคม, วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน), บริเวณพื้นที่รอบศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 2. บริเวณพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, พื้นที่สามกอง, พื้นที่โรงไฟฟ้าและหน้าห้างซุปเปอร์ชีป, 3.บริเวณพื้นที่เกาะสิเหร่ และตำบลรัษฎา และ 4. พื้นที่อำเภอถลางและอำเภอกะทู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ทั่วเกาะภูเก็ต เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ

ด้าน นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชพลเรือนในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างจิตสำนึกในเรื่องของการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่ข้าราชการ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ข้าราชการ ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและส่วนร่วม โดยการทำงานของข้าราชการนั้น จะต้องมุ่งเน้นประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงาน และขอขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาทุกคน ที่ได้เสียสละเวลา ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ และใน โอกาสที่เทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยใกล้จะมาถึงในเร็วๆนี้ขอย้ำเตือนให้พี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเพื่อลดอุบัติเหตุและการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ขอให้สวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อคทุกครั้งที่ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์ ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.