ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจัดทำแก้มลิงบริเวณปลายแหลมสะพานหิน

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจัดทำแก้มลิงบริเวณปลายแหลมสะพานหิน

วันที่ 8 มี.ค. 61 ที่ห้องประชุมป่าตอง ชั้น 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาการจัดทำแก้มลิงบริเวณแหลมสะพานหิน โดยมีนายทวี หอมหวน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายนรภัทร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการศึกษาการจัดทำแก้มลิงบริเวณแหลมสะพานหิน ซึ่งโครงการศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการกักเก็บแหล่งน้ำไว้เพื่อการบริโภค โดยทางเทศบาลนครภูเก็ตได้มีการศึกษาในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกหนักในช่วงฤดูฝนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตโดยเฉพาะในจุดที่เป็นเมืองเก่า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารชิโนโปรตุกีสได้หากมีน้ำท่วมขัง ทางจังหวัดภูเก็ตจึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวขึ้น ซึ่งหลังจากนี้จะได้มีการศึกษาการจัดทำแก้มลิงบริเวณแหลมสะพานหินอย่างละเอียด เพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อไห้โครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเป็นแหล่งน้ำสำรอง ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยวในอนาคต

ทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการศึกษาวิจัย หลังจากนั้นเมื่อมีการศึกษาแล้ว เสร็จก็จะได้มีการของบประมาณมาดำเนินการต่อไป ซึ่งหากมีโครงการดังกล่าวก็จะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต คว้ารางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ระดับทอง ดีเยี่ยม

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต คว้ารางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ระดับทอง ดีเยี่ยม

เพื่อเป็นการตอกย้ำในด้านแผนงานและเป้าหมายกิจกรรมเพื่อผลลัพธ์ทางสังคมที่ยั่งยืนของบริษัทแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.