โครงการภูเก็ตปลอดถุงพลาสติก เริ่มใช้ถุงผ้า 14 กุมภา 53

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 4 ธ.ค. 52 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงร่วมโครงการ ภูเก็ตปลอดถุงพลาสติก โดยมีนายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายจิรศักดิ์  ธรรมเวช พลังงานจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายธีระยุทธ  กล่าวว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการโครงการ “ภูเก็ตเขียว” ซึ่งมียุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม  นำ พลังงานทดแทนมาใช้ทุกรูปแบบ และลดใช้พลังงานจากฟอสซิลนั้น คณะทำงานได้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำโครงการ “ตลาดนัดพลังงาน” โครงการพลังงานชุมชนและโครงการสร้างอาสาสมัครพลังงานชุมชน สำหรับโครงการภูเก็ตปลอดถุงพลาสติกนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากคณะทำงานได้มองเห็นปัญหาขยะ ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นจะต้องหาวิธีการจัดการขยะเช่น การคัดแยกขยะ  การรณรงค์สร้างจิตสำนึก  และลดปริมาณขยะพร้อม ๆ กันไป ซึ่งการลดปริมาณขยะเป็นหนึ่งในหลายโครงการ ที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการอยู่ขณะนี้

โดยได้ดำเนินการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในโรงเรียน ส่วนราชการ การนำขยะมาผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนและการฝึกอบรมอาสาสมัครพลังงานประจำตำบล เพื่อเป็นแกนนำในหมู่บ้านในการลดการใช้พลังงานและนำพลังงานทดแทนในพื้นที่มา ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เนื่องจากวันที่ 4 ธันวาคม เป็นวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดพิธีบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับห้างร้านต่าง ๆ และส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต ขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมด้วยจิตอาสาอย่างแท้จริงโดยให้ความสำคัญกับโครงการ “ภูเก็ตปลอดถุงพลาสติก” และพร้อมในการรณรงค์ลดใช้พลังงาน ลดใช้ถุงพลาสติกให้ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ตัน/ปี ซึ่งสุดท้ายจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นายธีระยุทธ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากการลงนามบันทึกร่วมแล้ว ห้างร้านต่าง ๆ และส่วนราชการกำหนดเริ่มโครงการ ภูเก็ตปลอดถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งช่วงระหว่างวันนี้ (4 ธ.ค. 52) ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 ให้ส่วนราชการและห้างร้านต่าง ๆ เน้นกิจกรรมในการนำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติกทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบวัตถุประสงค์โครงการ เป็นการสร้างแนวร่วมและพร้อมให้ความร่วมมือกับการนำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติกต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.