ประมงจังหวัดภูเก็ตสนธิกำลังตำรวจตรวจสอบการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ

ประมงจังหวัดภูเก็ตสนธิกำลังตำรวจตรวจสอบการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ

เวลา 09.30 น.วันที่ 30 ต.ค. 60 ที่ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.พีระยุทธ การะเจดีย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากประมง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อวางแผนการลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ ตรวจสอบแบบฟอร์มการชั่งน้ำหนักและชนิดปลาและลงในระบบสารสนเทศการใช้งานระบบการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD) ของแต่ละสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงว่าได้มีการปฎิบัติถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่โดยมี พ.ต.อ.นิติภูมิ เอกสิงหชัย ผู้กำกับการ(สอบสวน) บก.น.6 นายไพศาล สุขปุณพันธ์ ผู้ช่วยประมงจังหวัดภูเก็ต พ.ต.ท.ปทักข์ ขวัญนา รองผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประมงจังหวัดภูเก็ตสนธิกำลังตำรวจตรวจสอบการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ

ประมงจังหวัดภูเก็ตสนธิกำลังตำรวจตรวจสอบการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ

หลังจากนั้นคณะทำงานตรวจสอบย้อนกลับนำโดย พ.ต.อ.นิติภูมิ เอกสิงหชัย ผู้กำกับการ(สอบสวน) บก.น.6 นายไพศาล สุขปุณพันธ์ ผู้ช่วยประมงจังหวัดภูเก็ต พ.ต.ท.ปทักข์ ขวัญนา ลงพื้นที่ตรวจสอบที่องค์การสะพานปลาจังหวัดภูเก็ตและแพปลาเป้าหมายในพื้นที่เพื่อตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับของแต่ละสะพานปลาว่ามีการดำเนินการตรวจสอบถูกต้องและปฏิบัติตามนโนบายของกรมประมงอย่างเคร่งครัดหรือไม่ ซึ่งเป้าหมายในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อตรวจแบบฟอร์มการชั่งน้ำหนักและชนิดปลา(LD) ว่ามีการชั่งจริงและมีการแยกชนิดปลาตามที่กำหนดหรือไม่ ตรวจสอบการลงระบบสารสนเทศ การบันทึกข้อมูลเรือเข้า-ออก ตรวจการทำ MCPD และตรวจสอบหนังสือกำกับการชื้อขายสัตว์ (ทางรถยนต์) ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานปลาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้ง 7 จุดในวันนี้ ปรากฎว่าไม่พบมีการกระทำผิดกฎหมาย ทุกแพปลาได้ปฎิบัติตามประกาศของกรมประมงอย่างถูกต้อง

สำหรับโครงการดังกล่าวก่อนหน้านี้กรมประมงได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ แพปลา โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออก เร่งลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD) โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย” ให้แก่ เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือ ผู้รวบรวมสัตว์น้ำ แพปลา โรงงานผู้ส่งออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่กรมประมงของจังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ปัญหาการทำการประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมและเป็นการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการแพปลาท่าเทียบเรือและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการประมงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้เข้าสู่กระบวนการ การใช้งานผ่านระบบ web application มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบบันทึกชั่งน้ำหนักสัตว์น้ำจริงที่หน้าท่าและการอนุมัติระบบตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ Catch Certificate ระบบการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD) ระบบสรุปรายวันเรือแจ้งเข้าออกและระบบ Landing Declaration ของท่าเทียบเรือเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของสินค้าประมงประกอบการออกใบรับรองสินค้าเพื่อการส่งออกได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ Traceability

จะทำให้เกิดระบบงานรองรับการส่งออกสินค้าทางประมง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และยังสามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ในการพยากรณ์สัตว์น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.