หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเครือข่ายกว่า 300 คนร่วมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเครือข่ายกว่า 300 คนร่วมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันนี้ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต นายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯร่วมกับสำนักงานท่าเทียบเรือประมง โดยมี นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ ประมงจังหวัดภูเก็ต ,นายสมเพียร ชโลธร หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต,เทศบาลตำบลรัษฎา, สมาคมชาวประมงจังหวัดภูเก็ต, ผู้ประกอบธุรกิจประมง,ชาวประมงประชาชนในพื้นที่และแรงงานต่างด้าวเข้าร่วม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเครือข่ายกว่า 300 คนร่วมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเครือข่ายกว่า 300 คนร่วมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเครือข่ายกว่า 300 คนร่วมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเครือข่ายกว่า 300 คนร่วมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
นายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมการทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และยังเป็นกิจกรรมที่สนองนโยบายรัฐบาลและของจังหวัดตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเราและเป็นการบูรณาการตามแนวทางประชารัฐด้วย เพราะแม้ว่าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตจะเป็นสถานที่ของส่วนราชการ แต่หากทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดร่วมกันก็จะทำให้ชุมชนสังคมมีความสะอาด ประชาชนก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำให้บ้านเมืองสะอาดมีภาพลักษณ์ที่ดีจังหวัดภูเก็ต

ด้านนายสมเพียร ชโลธร หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และเพื่อปลุกจิตสำนึกให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสุขอนามัยสากล ทั้งนี้สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมเก็บขยะ ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งได้มีมาตรการขอความร่วมมือจากสถานประกอบการรวมถึงแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในพื้นที่รวมทั้งพี่น้อง ประชาชน ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะและจะต้องบริหารจัดการขยะในสถานที่ทำงานและครัวเรือนของตนเอง

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คนได้ร่วมกันเก็บขยะโดยรอบและล้างคูระบายน้ำรอบพื้นที่ขนถ่ายสัตว์น้ำและ การใช้สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น พด.6 เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยกระดับระบบสุขลักษณะของสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ให้มีมาตรฐานของความสะอาดอีกด้วย

Related Post

Leave a Reply