ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบปะผู้ประกอบการโรงแรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบปะผู้ประกอบการโรงแรม

เวลา 15.00 น.วันที่ 8 มิ.ย. 60 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบแนวทาง การปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ต พบปะผู้ประกอบการโรงแรม อำเภอกะทู้ มี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์ นายอำเภอกะทู้ ผู้ประกอบการโรงแรมในอำเภอกะทู้ กว่า 70 คน เข้าร่วม

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนวาระงานสำคัญ ๆ ของจังหวัด อาทิ โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดำเนินการอย่างต่อเนื่องเข้มข้นและจริงจัง ทั้งเรื่องขยะ น้ำเสีย สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยจะจัดตั้งชมรมตาสับปะรดขึ้น เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการกีฬาสัญจรเพื่อเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งจัดกิจกรรมวิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร เป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้มาร่วมกิจกรรม และมอบเกียรติบัตรให้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด เรื่องการส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรปลอดภัย เช่นสับปะรดซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต มี GI และมีความเป็นเอกลักษณ์ ขณะนี้ได้ จัดหาจุดจำหน่ายสับปะรดภูเก็ต อาทิ ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิว เพื่อยกระดับราคาให้สูงขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร อยากขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงแรมมีสับปะรดของภูเก็ต เป็นหนึ่งในเมนูของโรงแรมด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบปะผู้ประกอบการ โรงแรม พร้อมขอความร่วมมือ สนับสนุนและขับเคลื่อนวาระงานของจังหวัด เน้นหลักความสมดุลเพื่อสร้างความยั่งยืน

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบปะผู้ประกอบการ โรงแรม พร้อมขอความร่วมมือ สนับสนุนและขับเคลื่อนวาระงานของจังหวัด เน้นหลักความสมดุลเพื่อสร้างความยั่งยืน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า การท่องเที่ยววิถีชุมชนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสเพื่อสร้างรายได้ให้กับ ชุมชนในแต่ละท้องถิ่น สร้างความสมดุล ทั้งชุมชน ธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ เกษตรกรและทุกภาคส่วนเดินไปด้วยกันเพื่อสร้างความยั่งยืน ในอนาคต นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ตามกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมใจปลูกดาวเรืองถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Related Post

Leave a Reply